Výstavy

Dobrovíz v náruči památkové péče aneb včera, dnes a „kdyby“

V termínu 1. – 30. 9. 2017 je možné v rámci doprovodných programů navštívit v Národopisném muzeu Národního muzea (Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5) putovní výstavu kurátorek Jany Berkové a Markéty Hanzlíkové připravenou Národním památkovým ústavem, ÚOP středních Čech, která ukazuje výsledky postupné obnovy obce Dobrovíze v blízkosti Prahy a především pozitivní vliv památkové ochrany projevující se v záchraně vzácných objektů před demolicemi a nevhodnými úpravami.

Výstava na příkladu vesnické památkové rezervace Dobrovíz a jejích proměn v posledních desetiletích dokumentuje výsledky a pozitivní vliv památkové péče v plošně chráněných sídlech.  Návštěvníci mohou také srovnat proměny vzhledu usedlostí v uplynulých dvaceti letech s hypotetickými dopady návrhů stavebních úprav, které s ohledem na plošnou památkovou ochranu nebyly realizovány. Výstava byla připravena v roce 2015 k výročí 20 let vyhlášení vesnické památkové rezervace.

Památky s příběhem
 
Putovní výstava, kterou připravilo středočeské pracoviště NPÚ a památkový odbor Středočeského kraje,  představuje památky příkladně obnovené za finančního přispění Středočeského kraje v letech 2010–2014. Výstavu bylo možné shlédnout od června do srpna 2015 v Kutné Hoře (GASK), během září a října 2015 pak na zámku v Průhonicích. Nyní si všechny výstavní panely můžete prohlédnout zde:
Selské brány na Mladoboleslavsku

Výstava je nyní instalována v zasedací místnosti našeho pracoviště v Sabinově ulici, nebo si ji můžete prohlédnout na webové stránce http://www.selskebrany.cz/ukazka-vystavy.php.