Výstavy

Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17.–19. století s důrazem na roubené stavby
 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze a Hornické muzeum Příbram – Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec
si Vás dovolují pozvat na výstavu
Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17.–19. století s důrazem na roubené stavby
kterou můžete navštívit v Muzeu vesnických staveb Vysoký Chlumec od 1. 7. do 31. 10. 2022
 
Otevírací doba v červenci a srpnu: úterý až neděle 9–18 hodin
 v září a říjnu: úterý až neděle 9–17 hodin

Expozice je umístěna v polygonální stodole z Podolí u Vojkova.

Výstava autora ing. arch. Jana Veselého, realizovaná ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram - Muzeem vesnických staveb, si klade za cíl zachytit rozmanitost stále se zmenšujícího fondu tradičních venkovských obydlí jižního Sedlčanska. Je zaměřena především na roubené obytné domy, představuje ale i vybraná zděná stavení. Prezentuje několikaletou dokumentační činnost zahrnující stavebněhistorické průzkumy, zaměřování, dendrochronologické analýzy i sběr historických dokumentů. Panely výstavy návštěvníka postupně seznamují s historií regionu, jeho hospodářstvím a sociální strukturou a ukazují podobu dochované zástavby v jednotlivých vsích. Dokumentace samotných staveb pak zahrnuje stručnou historii, plány současného stavu s vyhodnocením stavebního vývoje, a historické i současné fotografie.
 

Výstava vznikla v rámci plnění výzkumného cíle Národního památkového ústavu: Výzkum nemovitých památek v ČR, financovaného z institucionální podpory MK ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Kdo  vyšíval,  nehřešil
Liturgické textilie od českých šlechtičen

Národní památkový ústav ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Palackého univerzitou v Olomouci připravil Výstavu, kterou bude možné navštívit od 5. listopadu 2021 do 27. února 2022 ve druhém patře Západočeského muzea v Plzni.

Výstava autorky Marie Kuldové má návštěvníkům  prostřednictvím vystavených 35 liturgických rouch z převážně českých  hradů, zámků, diecézních i řádových kostelů přinést povědomost o rozmanitosti námětů výšivek s důrazem na krásu jejich detailů a použité vyšívačské postupy. Důraz je poskytnut zároveň na základní vhled do světa liturgie spojeného s výšivkami.
Název výstavy je transformací výroku Marie Terezie Habsburské (1717–1780): „Kdo vyšívá, nehřeší“, kterým povzbuzovala členky své rodiny i dvorní dámy k ručním pracím čili činnému životu ve všech chvílích. Proto je na výstavě svými vyšívačskými díly vytvořenými pro významná místa na českém území   zastoupena především rodina Habsburků, a to v několika generacích. Díla šlechtičen jsou na výstavě zastoupena v rozmezí od 17. do 20. století.

Výstava mohla být realizována díky podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II. „Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace (DG 18P02OVV035), realizovaného v letech 2018-2022.
Kurátor výstavy: Ludmila Kotorová

Více informací naleznete zde.

Prima sezóna
 

Národní památkový ústav připravil ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy v rámci oslav stého výročí vzniku Československa výstavu „Prima sezóna - vily v okolí Prahy, interiérový a oděvní design první republiky“, která představila soudobou architekturu a životní styl. Výstava byla zahájena 5. 10. 2018 slavnostní vernisáží spojenou s koncertem Sester Havelkových. Navštívit ji pak ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy bylo možné do 3. 3. 2019.

Výstava přiblížila význam a hodnotu interiérů středočeských meziválečných vilových staveb, a to ve spojení s ukázkami bytového designu a souvisejícího stylu odívání tehdejších obyvatel domů. Atraktivním způsobem nahlédla do životního stylu první republiky, konkrétně představila unikátně dochované interiéry řady středočeských vil s původním vnitřním zařízením, často navrženým významnými architekty a designéry. Důraz byl kladen především na  interiérový design a styl odívání. Výstava originálním způsobem reflektovala propojení jednoduché čisté linky v architektuře, designu a oděvním návrhářství, seznámila s konkrétními osobnostmi, které v daných interiérech žily a s příběhy, které se v nich odvíjely. Nechybělo množství dobových fotografií a trojrozměrných exponátů, které dokreslily a doložily  estetickou a ideovou základnu životního stylu první republiky.

V rámci doprovodného programu k výstavě proběhlo také několik přednášek pro širokou veřejnost.

Více informací naleznete zde

Rozhlasová relace k výstavě - Český rozhlas Dvojka

Architektura ve službách první republiky

Národní památkový ústav připravil v rámci oslav stého výročí vzniku Československa výstavu „Architektura ve službách první republiky“. S její regionální částí, která se váže k Středočeskému kraji, se návštěvníci mohli seznámit od 22. 5. 2018 v prostorách Městské knihovny v Praze.

Výstava přinesla reprezentativní průřez nejzajímavějšími kulturními památkami, stavebními a technickými počiny Středočeského kraje a Prahy vznikajícími v souvislosti s vytvářením úřední infrastruktury nového československého státu, jako jsou například úřední a společenské domy, bankovní a obchodní domy, církevní objekty, domy umění, krematoria, technické stavby jako mosty, tovární objekty, polikliniky, lázeňské areály apod. Výstava nezapomněla ani na význačná jména světových architektů, kteří se svými realizacemi zapsali do fondu české architektury. Všechny prezentované stavby byly realizovány v éře Československé republiky 1918–1938, tedy v období spjatém s dynamickým poválečným průmyslovým rozvojem.

Výstava byla zahájena 22. 5. 2018 v 16.00 veřejnou vernisáží v předsálí knihovny, následovala stejnojmenná doprovodná přednáška Mgr. Šárky Koukalové.

Výstavu uspořádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a územním odborným pracovištěm NPÚ v Praze.

Výstava byla realizována v rámci oslav stého výročí vzniku Československa za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Dobrovíz v náruči památkové péče aneb včera, dnes a „kdyby“

Putovní výstava kurátorek Jany Berkové a Markéty Hanzlíkové připravená Národním památkovým ústavem, ÚOP středních Čech v roce 2015 k výročí 20 let vyhlášení vesnické památkové rezervace ukazuje výsledky postupné obnovy obce Dobrovíze v blízkosti Prahy, a především pozitivní vliv památkové ochrany projevující se v záchraně vzácných objektů před demolicemi a nevhodnými úpravami.

Výstava na příkladu vesnické památkové rezervace Dobrovíz a jejích proměn v posledních desetiletích dokumentuje výsledky a pozitivní vliv památkové péče v plošně chráněných sídlech.  Srovnává dále proměny vzhledu usedlostí v uplynulých dvaceti letech s hypotetickými dopady návrhů stavebních úprav, které s ohledem na plošnou památkovou ochranu nebyly realizovány. Výstava byla připravena.

Výstavu bylo možné naposledy zhlédnout v průběhu září 2017 v Národopisném muzeu Národního muzea v Praze.  Nyní si všechny výstavní panely můžete prohlédnout zde:

Památky s příběhem
 
Putovní výstava, kterou připravilo středočeské pracoviště NPÚ a památkový odbor Středočeského kraje,  představuje památky příkladně obnovené za finančního přispění Středočeského kraje v letech 2010–2014. Výstavu bylo možné shlédnout od června do srpna 2015 v Kutné Hoře (GASK), během září a října 2015 pak na zámku v Průhonicích. Nyní si všechny výstavní panely můžete prohlédnout zde:
Selské brány na Mladoboleslavsku

Výstava je nyní instalována v zasedací místnosti našeho pracoviště v Sabinově ulici, nebo si ji můžete prohlédnout na webové stránce http://www.selskebrany.cz/ukazka-vystavy.php.