Inspirujte se

Rozhodněte o vítězi ceny Památky děkují v on-line hlasování

Tato cena veřejnosti je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Který z nominovaných projektů získá váš hlas?

Hlasujte zde

V této fotogalerii bychom chtěli představit především úspěšné realizace obnov kulturních památek, které byly naším územním odborným pracovištěm nominovány za Středočeský kraj do celostátního kola ceny Patrimonium pro futuro.

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje od roku 2014, hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené vždy v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ocenění uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Huť Barbora, po obnově

Železářskou huť Barbora s vysokou pecí a slévárnou nechal v letech 1805–1810 postavit Rudolf hrabě z Vrbna. Po ukončení provozu roku 1874 objekt sloužil...

Bartolomějské návrší v Kolíně, čp. 24 po obnově

Chrám sv. Bartoloměje na akropoli městské zástavby je dominantou města Kolín. Obklopují ho další hodnotné stavby s dochovanými středověkými konstrukcemi,...

Vodní mlýn čp. 19 ve Vepřku – dům a mlýnice po obnově

Vodní mlýn ve Vepřku, zmiňovaný poprvé v roce 1596, náleží k nejvýznamnějším památkám svého druhu na území středních Čech. Reprezentuje...

Obnova památky: kostel sv. Václava po obnově

Kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi, nejvýznamnějším duchovním centru Čech, spojeném s počátky českého státu, je národní kulturní památkou. Jeho...

Neorenesanční vila v Roztokách u Prahy po obnově

V minulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce neorenesanční vily čp. 125 továrníka Rudolfa Haurowitze z roku 1897 ve vilové čtvrti Tiché údolí v...

Interiér kostela Nejsvatějšího Jména Ježíš v Lánech po restaurování

Na sklonku roku 2019 započala komplexní oprava interiéru zámeckého kostela v Lánech. Iniciovala ji Správa Pražského hradu, pod niž kostel coby součást...