Inspirujte se

V této fotogalerii bychom chtěli představit především úspěšné realizace obnov kulturních památek, které byly naším územním odborným pracovištěm nominovány za Středočeský kraj do celostátního kola ceny Patrimonium pro futuro.

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje od roku 2014, hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené vždy v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ocenění uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Kostel sv. Václava po obnově

Kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi, nejvýznamnějším duchovním centru Čech, spojeném s počátky českého státu, je národní kulturní památkou. Jeho...

Neorenesanční vila v Roztokách u Prahy po obnově

V minulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce neorenesanční vily čp. 125 továrníka Rudolfa Haurowitze z roku 1897 ve vilové čtvrti Tiché údolí v...

Interiér kostela Nejsvatějšího Jména Ježíš v Lánech po restaurování

Na sklonku roku 2019 započala komplexní oprava interiéru zámeckého kostela v Lánech. Iniciovala ji Správa Pražského hradu, pod niž kostel coby součást...

Obnovená bašta městského opevnění v Čáslavi

Bašta č. 8 je součástí městské fortifikace budované postupně v rozmezí 13.–15. století a nachází se v pohledově výrazném západním úseku opevnění....

Boční pohled na zámek po obnově

Podobu zámku Bon Repos negativně poznamenalo působení armády, která jej užívala během druhé poloviny 20. století. Situace se změnila v roce 2004, kdy...

Zámek Třebešice v roce 2017

Vlastníci zámku v Třebešicích se již deset let věnují jeho postupné obnově. Nezaměřují se přitom pouze na objekt zámku, obnovou prošly také značně...