Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

telefon, fax a e-mail

+420 274 008 111
fax +420 274 008 112
sekretariat.sc@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30 a 12.30–14.00

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

Ing. Jan Žižka

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • 274 008 261, 607 705 743
 • Sabinova 373/5, Praha

kancelář ředitele – oddělení

PhDr. Olga Klapetková

 • vedoucí oddělení
 • 274 008 283, 724 824 723
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Dita Roubíčková

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 274 008 285, 724 959 208
 • Sabinova 373/5, Praha

Alena Kovaříková

 • administrativní a spisový pracovník
 • 274 008 133
 • Sabinova 373/5, Praha

Hana Nesměráková

 • organizační pracovník
 • 274 008 201, 775 443 965
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení ekonomiky a provozu

Luboš Havlovic

 • vedoucí oddělení
 • 274 008 145, 606 666 407
 • Sabinova 373/5, Praha

Jitka Straková

 • referent majetkové správy
 • 274 008 145, 721 683 394
 • Sabinova 373/5, Praha

Václav Tutr

 • správce informačního systému
 • 274 008 284
 • Sabinova 373/5, Praha

Karel Hanák

 • provozář
 • 274 008 147, 775 443 960
 • Sabinova 373/5, Praha

Jiří Špála

 • provozář
 • 274 008 147
 • Sabinova 373/5, Praha

odbor evidence, dokumentace a IS

PhDr. Vladislav Razím

 • vedoucí odboru
 • 274 008 281, 606 390 482
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení evidence nemovitých památek a IS

Jiří Marounek

 • dokumentátor
 • 274 008 223
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Hana Prixová Dvorská

 • vedoucí oddělení
 • 274 008 289, 737 342 960
 • Sabinova 373/5, Praha

PhDr. Ivan Minář, Ph.D.

 • památkář
 • 274 008 222, 724 815 991
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Šárka Koukalová

 • památkář
 • 274 008 234, 725 838 615
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Alžběta Jankulíková

 • památkář
 • 274 008 229, 606 658 564
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Filip Facincani

 • památkář
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

Ing. arch. Vít Jesenský, Ph.D.

 • památkář
 • 274 008 286, 728 085 997
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Jan Veselý

 • památkář
 • 274 008 287, 602 579 967
 • Sabinova 373/5, Praha

PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D.

 • památkář
 • 274 008 287, 606 601 889
 • Sabinova 373/5, Praha

Štěpán Bok

 • dokumentátor
 • Sabinova 373/5, Praha

Ilona Finstrová

 • dokumentátor
 • 274 008 159, 775 894 408
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Ludmila Markvartová

 • dokumentátor
 • Sabinova 373/5, Praha

Roman Juráček

 • dokumentátor
 • 274 008 221
 • Sabinova 373/5, Praha

Olga Geislerová

 • dokumentátor
 • 274 008 282, 724 474 662
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení evidence movitých památek

Helena Fesslová

 • dokumentátor
 • 274 008 225, 724 826 754
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Šárka Kolářová

 • vedoucí oddělení
 • 274 008 233, 724 106 295
 • Sabinova 373/5, Praha
 • movité památky; agenda zákona č. 71/1994 sb.

Mgr. Zuzana Pospíchalová

 • památkář
 • 234 653 204
 • Sabinova 373/5, Praha
 • mobiliární fondy

odbor péče o památkový fond

Mgr. Eva Zápalková

 • vedoucí odboru
 • 274 008 211, 773 774 235
 • Sabinova 373/5, Praha

Radka Poslušná

 • asistent
 • 274 008 274, 775 881 475
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Jiří Mrázek

 • památkář
 • 274 008 212, 606 686 113
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení garantů území

Ing. Dagmar Primusová

 • památkář
 • 274 008 265, 606 756 335
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Jitka Brychtová

 • památkář
 • 257 010 268
 • Sabinova 373/5, Praha
 • mobilní telefon 771 228 050

Mgr. Jindřiška Černochová

 • památkář
 • 274 008 162, 724 663 768
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Eva Vyletová

 • památkář
 • 274 008 266, 607 709 722
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Vojtěch Láska

 • 274 008 113, 606 761 933
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Andrea Musilová

 • vedoucí oddělení
 • 274 008 264, 775 881 474
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. Dita Hofreiterová

 • památkář
 • 274 008 162, 770 147 540
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Barbora Schmidová

 • památkář
 • 274 008 267, 723 014 113
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Petr Vácha

 • památkář
 • 274 008 223
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Hana Řepková

 • památkář
 • 274 008 224, 724 959 210
 • Sabinova 373/5, Praha

Bc. Petra Kalinová, DiS.

 • památkář
 • 274 008 167, 724 517 283
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Dagmar Konstatská

 • památkář
 • Sabinova 373/5, Praha

PhDr. Aleš Pospíšil

 • památkář
 • 724 614 669
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Dorota Havlíková

 • památkář
 • 274 008 273, 602 230 655
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. Markéta Lindauerová

 • památkář
 • 274 008 270, 606 852 827
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení specialistů

Ing. Otakar Hrdlička

 • památkář
 • 274 008 275, 606 629 325
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Jana Berková

 • vedoucí oddělení
 • 274 008 262, 607 709 768
 • lidová architektura ORP Benešov, Čáslav, Kolín (skanzen Kouřim), Kutná Hora, Mělník (vč. MPZ Mšeno), Mladá Boleslav, Neratovice, Sedlčany, Vlašim, Votice
 • ÚOP středních Čech
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. Aleš Rudl

 • památkář
 • 274 008 268, 602 579 984
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Markéta Hanzlíková

 • památkář
 • 274 008 264, 606 756 336
 • lidová architektura Beroun, Černošice, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Slaný
 • ÚOP středních Čech
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. arch. Jan Pešta

 • památkář
 • 274 008 275, 775 443 958
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení restaurování

Mgr. Tereza Cachová

 • památkář
 • 274 008 253, 724 332 131
 • restaurování ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod (část), Kolín, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Poděbrady (část) Říčany, Slaný
 • ÚOP středních Čech
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Bc. Marie Kuldová

 • památkář
 • 274 008 252, 602 275 368
 • restaurování ORP Benešov, Beroun, Dobříš, Hořovice, Kladno, Příbram, Rakovník, Sedlčany, Vlašim, Votice
 • ÚOP středních Čech
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Ludmila Maděrová

 • vedoucí oddělení
 • 274 008 271, 724 877 566
 • restaurování Čáslav, Český Brod (část), Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady (část)
 • ÚOP středních Čech
 • Sabinova 373/5, Praha

oddělení archeologie

Mgr. Zdeněk Neustupný

 • vedoucí oddělení
 • 274 008 209, 602 252 897
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Filip Laval, Ph.D.

 • archeolog
 • 274 008 209, 777 719 063
 • Sabinova 373/5, Praha

Ing. Bohumila Králová

 • archeolog
 • 274 008 270
 • Sabinova 373/5, Praha

Mgr. Jan Kypta, Ph.D.

 • archeolog
 • 274 008 287, 724 873 055
 • Sabinova 373/5, Praha