Archeolog Zdeněk Dragoun emeritním pracovníkem NPÚ

Zdeněk Dragoun a ředitel Jaroslav Podliska, 10. 3. 2023

K dosavadní trojici emeritních pracovníků našeho pracoviště přibyl koncem roku 2022 archeolog Zdeněk Dragoun, dlouholetý vedoucí odboru archeologie (1992–2008) a nepřehlédnutelná osobnost pražské historie skryté pod i nad povrchem.

Diplom generální ředitelky NPÚ ke jmenování mu předal ředitel Jaroslav Podliska v pátek 10. března 2023 při neformálním setkání současných pracovníků, kteří přišli pogratulovat a posedět s vynikajícím vypravěčem s osobitým poetickým nadáním a vzácným mentorem, jímž ještě dlouho díky své stabilní účasti na dění v ústavu pro mladé archeology kolega Dragoun jistě bude.

PhDr. Zdeněk Dragoun (* 28. října 1946 v Březnici) patří mezi respektované postavy archeologie středověku v ČR se specializací na problematiku archeologie pražských historických měst, obzvláště na jejich středověkou architekturu. Jeho nejvýznamnějším tématem byly a stále jsou pražské románské sakrální a profánní stavby, na jejichž poznání se podílel vrchovatou měrou. Navzdory svému důchodovému věku se stále bezplatně zapojuje do vyhodnocení zjištěných poznatků z proběhlých archeologických výzkumů, a to jak formou odborné debaty se svými mladšími kolegy, tak vlastními publikačními výstupy.

V oboru začínal jako brigádník ještě před studiem historické archeologie na katedře archivnictví FF UK a později jako člen průzkumové čety Pražského stavebního podniku na výzkumech Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody (1972–1978), kam nastoupil roku 1984 jako archeolog po šestiletém působení v Muzeu hl. m. Prahy. A v pražském památkovém středisku, později NPÚ, už zůstal.

Během svého dlouholetého působení v ústavu dr. Dragoun realizoval spolu se svými kolegy řadu výzkumných akcí na území Pražské památkové rezervace i na blízkých lokalitách spojených s počátky českého státu: vedle zmíněných románských kvádříkových domů např. kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Staronová synagoga, proluka Myslbek, Holanův palác v sousedství OD Kotva, Juditin most, linie staroměstského opevnění, Ungelt atd. V roce 2010 se za mimořádné pozornosti médií i mezinárodní archeologické komunity účastnil průzkumu hrobky Tychona Braheho v Týnském chrámu a v několika pražských kostelích se podílel na hledání ostatků sv. Anežky České.
Zdeněk Dragoun byl členem či předsedou mnoha oborových komisí a poradních skupin (Pražská archeologická komise, Archeologická komise MK, Vědecká rada Archeologického ústavu AV ČR, evaluační archeologická komise AV ČR). Zasedá v redakčních radách Pražského sborníku historického či Archaeologica Pragensia, v redakční radě Průzkumů památek působí od doby vzniku tohoto periodika v roce 1994. Jeho mimořádným redaktorským počinem je pravidelné shromáždění a uspořádání shrnujících zpráv archeologů o nových výzkumech a nálezech na území hl. m. Prahy, které jednou za dva roky připravuje pro Pražský sborník historický, vydávaný Archivem hl. m. Prahy.

Jeho nejvýznamnějšími publikačními počiny jsou monografie Románské domy v Praze (2002, s Jiřím Škabradou a Michalem Trymlem), Praha 885–1310: Kapitoly o románské a raně gotické architektuře (2002) a nejnověji Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci (2022), opět se spoluautorem kolegou Michalem Trymlem.

Zdeněk Dragoun na Wikipedii

Profesní bibliografie