Kováři, vinaři a projektanti: dvě Ceny NPÚ pro pražské památky

Pražské památky nominované na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro získávají každoročně výjimečnou pozornost, úspěch a ocenění v prestižní soutěži či spíše přehlídce toho nejlepšího, co se na poli památkové péče za předcházející rok událo. Letošní 8. ročník překonal všechny dosavadní, neboť obě pražské nominace za rok 2020 získaly po jedné z cen. Cena v kategorii památková konverze byla udělena společnosti Mertot d´Or za rehabilitaci bývalého železářství „Koula a syn“ ve staroměstské Dušní ulici přeměněném na vinotéku a banku vín a stala se tak poctou tradičním řemeslům. Cenu veřejnosti Památky děkují převzali zástupci velké stavební společnosti CPI Property Group a architektonického studia TaK Architects za celkovou obnovu bývalé administrativní budovy Elektrických podniků v Holešovicích. Právě tato cena reflektuje potěšující skutečnost, že široká veřejnost vnímá stále více moderní architekturu, její hodnoty a potřebu ochrany.


Vyhlášení cen, nově rozšířených o další kategorie, se letos poprvé konalo v přímém televizním přenosu slavnostního večera z Nové scény Národního divadla na ČTart 9. listopadu 2021 a představené nominace a všichni ocenění v deseti kategoriích svědčily o tom, že v České republice se dělají krásné, příkladné, erudované a poctivé projekty obnovy, záchrany a prezentace kulturních památek.
 

Za projekt konverze bývalého železářství „Koula a syn“ převzala cenu Diana Sixtová, jednatelka společnosti Merlot d´Or. Na otázku moderátora Daniela Stacha, zda může říci po zkušenosti s proměnou provozovny, co mají společného kováři a vinaři, odpověděla, že možná dlouhověkost: „Když uděláte kvalitní kovářské dílo, tak s ním můžete pracovat dlouhou dobu, a když někdo udělá velmi kvalitní víno, tak se s ním můžete těšit třeba za sto let a přemýšlet o lidech, kteří žili před těmi sto lety.“ Právě tak nás dnes dílo našich předků propojuje s naší historií.

Proto nový nájemce provozovny nemohl jinak, než ujmout se dědictví po svém předchůdci, železářském krámku, a zachoval celý starožitný prostor v celku i v detailu, byť to v drobnostech nebyla jeho povinnost vyplývající z památkové ochrany.

Diana Sixtová zavzpomínala, jak během svých vysokoškolských studií chodila do krámku kochat se jeho atmosférou, aniž by tušila, že se její život jednou s tímto místem spojí. Ale nebyly to jen sentimentální důvody. „Genius loci tohoto místa byl tak silný, že každá maličkost, která tam zůstala, včetně inzerátů nebo poděkování od zákazníků, je součástí toho interiéru, součástí jeho historie a prostě tam patří.“
 

Nejvíce hlasů od veřejnosti v elektronickém hlasování získala obnova kdysi největší administrativní budovy prvorepublikové Prahy, Elektrických podniků, kterou zrekonstruovala developerská společnost CPI Property Group podle projektu TaK Architects. Cenu převzali výkonný ředitel CPI Zdeněk Havelka, ředitel marketingu CPI Jakub Velen a vedoucí architekt Marek Tichý.

Zdeněk Havelka řekl, že je to obrovská čest a veřejnosti i všem přítomným, stejně jako architektovi a celému týmu poděkoval. „Naše společnost se primárně zabývá developmentem, komerčními aktivitami, takže spousta věcí, které jsme tady viděli, nám není tak blízká. Já však věřím, že to, co jsme předvedli na Praze 7 při rekonstrukci bývalých Elektrických podniků, přesně splňuje to, co jsem četl v pozvánce na dnešní večer. My jsme památku zachránili, obnovili a zároveň jí dodali nový život a novou funkci.“

Architekt Marek Tichý vyznal, že se při tak rozsáhlé rekonstrukci hodně naučil. „Naučil jsem se, že žádná taková velká stavba nevznikne bez týmové spolupráce, bez nadšení, energie a zapojení lidí různých profesí, kteří teprve poté, co spojí své síly a své znalosti, jsou schopni vytvořit velké dílo. Tyto velké rekonstrukce dokládají, že už tehdy v minulosti vznikla stavba jako velké dílo velkých lidí. My se k němu hlásíme, snažíme se jej obnovit a ukázat, že i naše generace má ambici takováto díla tvořit. Krásnou, enigmatickou budovu nadčasové architektury z české meziválečné avantgardy jsme vrátili do současného života.“

Celý areál administrativní budovy „Bubenská 1“ bude sloužit primárně jednotlivým nájemcům, z nichž největší je komunikační skupinou používající hashtag „reklamní podniky“ – v návaznosti na Elektrické podniky. Ovšem v žádném případě nebude ochuzena široká veřejnost, do níž ji pozval Marek Tichý: „Budova se má otevírat veřejnosti, budeme tam mít řadu přednášek, představení, diskusí. První bude už na konci listopadu. Určitě bude mít veřejnost šanci se do budovy podívat, kochat se její architekturou i novou náplní a já všechny už nyní zvu.“
 

Z celkem 14 nominací za hl. m. Prahu v osmi ročnících Cen MPÚ Patrimonium pro futuro v letech 2014–2021 získalo osm nominovaných projektů devět cen – jeden z projektů, záchrana malostranské rotundy sv. Václava, získal jak cenu v kategorii, tak cenu veřejnosti. V letošním ročníku poprvé získali cenu najednou obě z pražských nominací.

Související zprávy

Cena NPÚ 2020: dva pražské příběhy – skvost prvorepublikové architektury a železářský krámek

17. 6. 2021

Do 8. ročníku soutěže o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2020 posílá územní odborné pracoviště v Praze za kraj hlavní město Praha opět dvě výrazné nominace – silné...