Vyjádření k navrhované demolici novoměstského domu čp. 1881 v ulici Boženy Němcové 5

Fasáda čp. 1881 členěná vertikálně soustavou slunolamů a horizontálně pásy ocelohliníkových oken (únor 2021)

Na začátku druhého zářijového týdne 2021 podal majitel blokového domu čp. 1881 na Novém Městě v ulici Boženy Němcové 5, v území pražské památkové rezervace, žádost na stavební úřad m. č. Praha 2 o vydání demoličního výměru na celý dotčený objekt. Návrh na kompletní demolici domu v pražské památkové rezervaci vzbuzuje vždy pozornost pražské kulturní veřejnosti, což je jistě dobrým signálem. Pravidlo, že v pražské památkové rezervaci se bezdůvodně nebourá, by nemělo být bráno na lehkou váhu. Právě z tohoto důvodu existuje plošná památkové ochrana. V následujícím textu uvádíme stručnou charakteristiku stavby i názor NPÚ, ÚOP v Praze k věci.

Dům u Nuselského mostu

Objekt byl navržen jako administrativní budova Vojenských staveb v letech 1973–1976 architekty Janem Hančlem (*1946) a Jiřím Fialou, realizován byl v letech 1978–1982. Budova byla postavena na místě dvou činžovních domů, které byly strženy kvůli výstavbě metra, neboť přímo pod nimi prochází tubusy metra, které stoupají směrem k Nuselskému mostu. Založení objektu se tak s touto situací muselo vyrovnat a samo o sobě představuje zajímavé technické řešení.

Dům je konstruován z unifikovaného montovaného železobetonového skeletu PREFA-MONOLIT, s betonovými stropy, s výplňovými parapety a ocelohliníkovými okny. Fasáda je členěna vertikálně soustavou slunolamů a horizontálně pak pásy oken. Parter je prosklený, uprostřed s abstraktní plastikou od sochaře Jana Bartoše (*1947). Průčelí vrcholí ustoupenou organicky tvarovanou střešní nástavbou z eloxovaného hliníku s technicistními komíny, kterou lemuje nízké zábradlí.

Dům není individuálně chráněnou kulturní památkou, nachází se však v pražské památkové rezervaci, památce UNESCO. V minulých letech byly dům a celé jeho prostředí degradovány nelegálními obrovskými reklamními bildboardy zakrývajícími celou fasádu včetně fasády sousedního domu čp. 1882 a dále světelnou LED obrazovkou nad korunní římsou, zakrývající brutalistní střešní nástavbu, jejichž sejmutí bylo správními orgány docíleno ke konci roku 2020.
 

NPÚ proti neopodstatněné demolici

Návrh na demolici domu čp. 1881, Nové Město, Boženy Němcové 5, posoudil NPÚ ve vyjádření z 9. 6. 2021 jako nevhodný a z hlediska památkové péče neakceptovatelný. Důvodem je především skutečnost, že objekt patří k uměřeným, ale přitom autorsky sebevědomým vstupům novodobé architektury do pražského historického prostředí. Autoři stavbu citlivě začlenili do urbanistického a architektonického kontextu okolí, a to i při použití výrazných prvků brutalistního charakteru (např. střešní nástavba z eloxovaného hliníku). Objekt nadto reprezentuje v dnešní době již mizející vrstvu architektury, která vznikla v 70. a 80. letech minulého století.

Odbor památkové péče MHMP v závazném stanovisku z 6. 8. 2021 oproti vyjádření NPÚ, ÚOP v Praze návrh demolice připustil – pouze s podmínkou zachování plastiky umístěné v parteru. Ohledně detailnějšího odůvodnění jejich rozhodnutí doporučujeme kontaktovat přímo Odbor památkové péče MHMP.

Žádostí o povolení demolice jak v rezervaci, tak v zónách, ve finále zamítnutých, je daleko více a stoupající trend klade na orgány památkové péče v Praze zvýšené nároky na objektivní posuzování, odůvodnění a hledání východisek v souladu s jasně definovaným veřejným zájmem ochrany památkového fondu (viz nedávný případ vily Benešovka na Smíchově nebo letitá diskuse kolem pěti vil na Letné na Špýcharu).
 

Příklady demolic po roce 1990 v pražské památkové rezervaci (kromě bourání novodobých přístavků, s využitím monografie Kateřiny Bečkové Zbořeno : Zaniklé pražské stavby 1990-2020 z roku 2021):

 • Špačkův dům, 1216, Klimentská 46, Nové Město (1993)
 • Vosátkovo pekařství, Nové Město, čp. 712 a 713, Vodičkova 27 a 29 (1995)
 • obytný dům, Nové Město, čp. 806, Václavské náměstí 62 (1996)
 • obytný dům, Staré Město, čp. 793, Národní třída 41 (1997)
 • obytný dům, Nové Město, čp. 1319, Žitná 33 (1997)
 • obytný dům s restaurací, Nové Město, čp. 1277, Vodičkova 19 (2001)
 • obytný dům, Nové Město, čp. 1234, Novomlýnská 7 (2002)
 • obytný dům, Nové Město, čp. 1054, Na Poříčí 48 (2003)
 • obchodní dům Diamant, Nové Město, čp. 841, Václavské náměstí 3 (2007)
 • Vydavatelství Rudé právo, Nové Město, čp. 1020, Na Florenci 19 (2012, funkcionalistické objekty ve dvoře)
 • obytný dům, Nové Město, čp. 1089, Soukenická 12 (2015)
 • kancelářský dům a tiskárna (Kozákův dům), Nové Město, čp. 1601 a 920, Václavské náměstí 47, Opletalova 1, 3 (2008-2017)
 • čp. 1327, Nové Město, Krakovská 13 (2013–2018, modernistický objekt ve dvoře)
 • jednotlivé technické objekty na Masarykově nádraží (mezi 2006–2020)
 • Sixtův dům, čp. 553 blok mezi Staroměstským náměstím, Železnou, Kamzíkovou a Celetnou ulicí (přestavěno, stále probíhá)
 • dům Mezinárodního svazu studenstva, čp 207, Josefov, Pařížská 25, 17. listopadu 6 (2020-2021, zcela přestavěna většina objektu, ani fasády nebudou ušetřeny)

Zůstaly jen fasády:

 • obchodní dům Darex, Nové Město, čp. 837. Václavské náměstí 11 (1994)
 • hotel Kriváň, Nové Město, čp. 1789, 1827, 1826, náměstí I. P. Pavlova (2002-2003; z toho Oberbank - činžovní dům čp. 1789, I. P. Pavlova 5, kolem r 2000, fasáda je replika, spadla během prací)
 • Josefská kasárna (kasárna Jiřího z Poděbrad) na nám. Republiky (2005-2007; Palladium)
 • C & A na Václavském nám., Nové Město, čp. 823 (2015–2016)
 • Cukrárna Myšák, Nové Město, čp. 710, Vodičkova 31 (2006)
 • palác Rosetta, čp. 30 Jungmannova 21 (2016–2017)
 • Melantrich, kino Hvězda, čp. 793, 794, Václavském náměstí 36, 38 (2001–2003, 2013–2016)
 • Zengerova transformační stanice, Malá Strana, čp. 132, Pod Bruskou 2 (2019-2020)
 • bývalá centrální budova ČSOB, čp. 854, Na Příkopě 14 (2011–2013, zadní část)