Obnova Havlíčkových sadů v Praze, restaurování a kopie sochy Neptuna

Vinohradský odkaz Moritze Gröbeho Praze ožil. Výsledkem usilovné snahy a dlouholeté práce mnoha lidí z Prahy 2 byla dokončena revitalizace pražských Havlíčkových sadů, původního romantického parku kolem předměstského sídla průmyslníka Moritze Gröbeho, a završil ji návrat kopie sochy Neptuna do tamní grotty.

Pískovcová socha Neptuna od Bohuslava Schnircha ze 70. let 19. století původně stála uprostřed fontány v centrálním prostoru grotty v Havlíčkových sadech. Grotta je nedílnou součástí výtvarné výzdoby parku, dříve soukromé zahrady, kterou na scelených pozemcích několika usedlostí vybudoval v letech 1870–1888 bohatý stavební podnikatel Moritz Gröbe. Architektonický rozvrh vápencového útvaru ukrývajícího dvě jeskyně je dílem architektů Antonia Barvitia a Josefa Schulze. Nachází se v severovýchodní části parku.

Vlivem dlouholeté totální absence údržby a devastace se nacházela tato část Havlíčkových sadů ještě v roce 2009 v naprosto havarijním stavu. V roce 2011 byla dokončena její stavební a restaurátorská obnova společně s obnovou nádrže kašny. Již v roce 2007 se začalo pátrat, kde se nachází socha Neptuna a v jakém je stavu. Ukázalo se, že originál sochy není tam, kam byl po silném poškození v roce 1979 převezen – tedy v jakémsi depozitáři nebo skladu státního podniku Sady, lesy a zahradnictví.

Teprve na základě veřejné výzvy byla socha Neptuna nalezena v zahradě soukromé tvrze Třebotov.  Na základě jednání s majitelem ji zakoupila městská část Praha 2 a posléze došlo k uzavření dohody o zhotovení dvou kopií. Originál se však bohužel nacházel v takovém stavu, že nebylo možné jej navrátit na původní místo. V roce 2012 jej sochař a restaurátor Vojtěch Adamec restauroval a v dalších dvou letech postupně vznikly dvě plánované kopie. Kopie určená pro kašnu grotty byla na původní místo osazena v červenci 2014, druhá kopie je v anglickém parku tvrze Třebotov. Originál byl koncem roku 2014 po závěrečné konzervaci instalován na Novoměstské radnici v Praze.

Kulturní památce se dostalo šetrné konzervace originálu sochy, který vykazuje mimořádnou sochařskou kvalitu a prokazuje vysokou uměleckou úroveň sochaře dosud stojícího ve stínu Josefa Václava Myslbeka. Vzhledem k původní koncepci obnovy Havlíčkových sadů přiblížit se maximálně původnímu estetickému vyznění jednotlivých prostor parku bylo vytvoření kopie logickým vyústěním konečné fáze celé rekonstrukce. Městská část Praha 2 se významně finančně podílela na restaurování sochy Neptuna i vzniku obou kopií (na obnovu kulturní památky získala i příspěvek z programu regenerace). Z hlediska památkové péče tak bylo zachráněno nejen velmi cenné sochařské dílo, ale ožil i celý park.


Čp. 58, Vinohrady, Havlíčkovy sady, Praha 2, umístění sochy na parcele č. 1372
Vlastník, investor: městská část Praha 2
Laureát Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2014 v kategorii obnova památky, restaurování

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Komplexně pojatá odborná publikace popisuje význam a hodnoty zaniklých historických komunikací na severozápadní Moravě a ve východních Čechách, a to v krajině i na poli...

Dvousvazkové dílo Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 mapuje minulost regionu, na jehož podobě se podepsala zejména druhá polovina 20. století, takže si...

Ojedinělý případ záchrany havarijního zahradního objektu na jižní Moravě. Díky spolupráci majitelek s NPÚ, ÚOP v Brně, s městysem Lomnice a také díky velkému počtu...

Cena veřejnosti