Obnova bývalé budovy Elektrických podniků hlavního města Prahy

Sídlo Elektrických podniků bylo svého času největší administrativní budovou v Praze. Patří mezi vynikající stavby z období první republiky, reprezentuje technické možnosti, ambice i společenskou úroveň své doby. V posledních letech nemohl být komplex kvůli havarijnímu stavu užíván. Rozsáhlá a náročná obnova v letech 2018–2020 mu vrátila možnost funkčního využití.

  • Interiér budovy po obnově

    Interiér budovy po obnově

Elektrické podniky hl. m. Prahy zajišťovaly mnoho důležitých funkcí pro život moderního velkoměsta: organizovaly výrobu a rozvod elektřiny a páry, zároveň provozovaly elektrické dráhy, autobusy a trolejbusy a obhospodařovaly veřejné osvětlení ve městě. Jejich velkorysá centrální budova ve funkcionalistickém (konstruktivistickém) stylu podle návrhu Adolfa Benše a Josefa Kříže byla postavena mezi lety 1930–1935. Od roku 1958 je objekt zapsán jako nemovitá kulturní památka.

Nejreprezentativnější částí budovy je dvorana s monumentálním schodištěm a vybíhajícími hlavními chodbovými koridory, z nichž byly přístupné jednotlivé kanceláře. Specifické byly též dráhová hala, tzv. lístkárna, a elektrárenská hala, kde podnik vystavoval, předváděl a prodával nejmodernější elektrické spotřebiče. Zaměstnanci měli k dispozici odpočinkovou místnost, knihovnu s čítárnou, ale například i terasy či lázně.

Stav budovy před obnovou

Rozsáhlé obnově předcházela dlouholetá systematická příprava včetně stavebně technického a tepelně izolačního průzkumu. Hlavní část stavebních prací se soustředila do let 2018–2020. Konstrukčně byla stavba navržena jako železobetonový skelet s pilíři založenými přímo na skále. Nejprve bylo nutné zpevnit paty základových sloupů v suterénu. Obvodový plášť byl zateplen v tloušťce 6 cm, dnes již ikonický krémově bílý keramický obklad fasád nahradila věrná replika – vybrané partie s původním obkladem byly zachovány ve vnitřních dvorech. V interiéru došlo k částečným dispozičním úpravám, ale základní řešení zůstává stále zřetelné.

Provedenou stavební obnovu lze hodnotit jako velmi úspěšnou. Nutná kompromisní řešení umožnila naplnit soudobé provozní nároky při plném zachování celkového vyznění a vnímání mimořádné funkcionalistické památky. Zde použité postupy a řešení mohou být metodickým přínosem a dobrým vzorem pro obnovu srovnatelných objektů památek 20. století, zvláště unikátního fondu architektury meziválečného období.

Za Hlavní město Praha nominuje územní odborné pracoviště v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je navržena Czech Property Investments, a. s., a TaK Architects, s. r. o.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.