Pražská archeologie - přednáškový cyklus: Život a smrt na Loretánském náměstí

Vzdělávání

  • Městská knihovna v Praze, ústřední knihovna, malý sál ()
  • 16. 9. 2021
  • 17.00
  • 50 Kč
Loretánské náměstí. Odkryv kaple sv. Matouše v roce 1934 v jižní části náměstí. Foto T. Vojta, Památkový sbor (© ARÚ Praha).

Městská knihovna v Praze, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pokračují v pořádání cyklu přednášek PRAŽSKÁ ARCHEOLOGIE.

16. září: Život a smrt na Loretánském náměstí

Rozsáhlý výzkum Loretánského náměstí na Hradčanech odkryl vedle významných dokladů sídelního vývoje této části Prahy, jehož počátky lze klást k přelomu 9. a 10. století, několik set hrobů, náležících různým historickým obdobím. Výzkum byl realizován v souvislosti s rekonstrukcí Černínského paláce v letech 1934-1936. Jednalo se o první plošný odkryv v historickém jádru města. Jeho výsledky bylo však možné vyhodnotit až v době zcela nedávné.

Téma přednášky vychází z knihy Průvodce pražskou archeologií.

Přednáší PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (ARÚ Praha)

 

Příští přednáška:

30. září: S touhou odkrývat…

Počátky profesionální archeologie v Československu jsou spojeny se založením Státního archeologického ústavu v roce 1919. S jakými problémy se nová instituce potýkala a jakých úspěchů dosáhla v prvních dvaceti letech své existence? Přednáška představí např. prezidenta T. G. Masaryka jako mecenáše archeologických výzkumů, první ženu v řadách archeologů nebo prezentaci československé archeologie na světových výstavách.

Přednáší Mgr. Marcela Starcová, Ph.D. (ARÚ Praha)

 

Vstupné 50 Kč, malý sál vždy v 17.00.