Cyklus Pražská archeologie v Městské knihovně: OD Kotva aneb prohry pražské archeologie

Vzdělávání

Praha 1-Staré Město, Rybná ppč. 690, výzkum č. 1992/22. Fotografie výzkumu s červeně vyznačenou východní plochou se stavebními relikty domu čp. 684d?/I a jeho zázemí (foto F. Malý, 1992).

Městská knihovna v Praze, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pokračují v pořádání cyklu přednášek PRAŽSKÁ ARCHEOLOGIE.

27. února: OD Kotva aneb prohry pražské archeologie

V roce 1971 se archeologové pokusili prozkoumat do té doby zdaleka největší plochu na území centra Prahy - místo určené k výstavbě obchodního domu Kotva. Přednáška přiblíží nejen nerovný zápas archeologů se složitými terény a tehdejší byrokracií, ale především nejzajímavější výsledky výzkumu.

Přednáší PhDr. Michal Tryml
 

31. března: Život a smrt na Loretánském náměstí

Nová interpretace pramenů jednoho z nejstarších odkryvů v historickém jádru Prahy. Rozsáhlý výzkum odkryl vedle významných dokladů sídelního vývoje i několik set hrobů náležících různým historickým obdobím. Výzkum byl realizován v souvislosti s rekonstrukcí Černínského paláce v letech 1934–1936.

Přednáší PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (ARÚ Praha)
 

Vstupné 50 Kč, malý sál vždy v 17.00.