Přednáška Historie rotundy sv. Václava na Malé Straně

Vzdělávání

Rotunda sv. Václava -  fragment keramické dlažby ze šestibokých reliéfních a trojúhelníkových glazovaných dlaždic (foto Martin Pavala)

Pražské pracoviště NPÚ Vás zve na veřejnou přednášku, kde se dozvíte základní fakta i zajímavosti o dovršení jednoho z nejsledovanějších archeologických projektů posledních let - záchraně, rekonstrukci a prezentaci románské rotundy sv. Václava v areálu bývalé jezuitské koleje na Malostranském náměstí, dnes Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Projekt, na němž participovala vedle Matematicko-fyzikální fakulty UK řada dalších odborných subjektů včetně NPÚ, financovaný z "norských fondů" a podpořený veřejnou sbírkou, byl završen v polovině tohoto roku a v září úspěšně představen veřejnosti.

Tématem přednášky je seznámení s výsledky záchranného archeologického výzkumu, který v roce 2004 na Malostranském náměstí objevil románskou rotundu včetně unikátní románské podlahy a nyní, s pomocí „norských fondů“ a veřejné sbírky, mohl být vyhodnocen. Na místě se od počátku 9. století v průběhu přibližně 270 let vystřídalo množství dřevěných i kamenných staveb, jejichž řadu výstavba rotundy uzavřela na konci 11. století.

Přednáší: PhDr. Jarmila Čiháková, archeoložka

Přednáška se koná v úterý 6. prosince 2016 v 17.30 hodin v knihkupectví a informačním centru Národního památkového ústavu v Praze, Na Perštýně 12. Vstup na přednášku je zdarma.

Plakát ke stažení