Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

památková rada ředitele npÚ, ÚOP v Olomouci

Poradní orgán v oblasti řešení nejvýznamnějších problémů oboru památkové péče a praxe Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.

 • Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
 • PhDr. Bohdan Kaňák
 • Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Doc. PhDr.Karel Müller
 • PhDr. Tomáš Niesner
 • Ing. arch. Milan Obenaus
 • PhDr. Marek Perůtka
 • Prof. PhDr. Miloš Stehlík
 • Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
 • Doc. PhDr. Josef Štulc
 • Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • Ing. arch. Blanka Zlamalová

krajská archeologická komise

Poradní orgán ředitele ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti územního odborného pracoviště v Olomouci.

 • PhDr. Vladimír Goš, CSc
 • PhDr. Josef Bláha
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • Mgr. Pavel Šlézar
 • Mgr. Jakub Halama
 • Mgr. Pavlína Kalábková

Regionální komise NPÚ, ÚOP v Olomouci

Komise pro posuzování návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky (KP) a návrhy na zrušení památkové ochrany kulturních památek. Současně posuzují odborná stanoviska garantů oddělení evidence, dokumentace a informací, která jsou zpracována na základě požadavku Ministerstva kulrury České republuiky (podněty na prohlášení věci za KP či zrušení památkové ochrany KP).

 • Mgr. Iva Orálková
 • Mgr. Romana Štičková
 • Mgr. Miroslav Papoušek
 • Ing. Jarmila Marková
 • Ing. arch. Dobroslava Neckařová
 • Mgr. Ondřej Belšík
 • Ing. Dalibor Buršík
 • Ing. Jana Mrňková