Osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Územní odborné pracoviště v Olomouci je jedním z pracovišť Národního památkového ústavu, které zajišťuje výkon agendy zákona č. 71/1994 Sb. ve znění zákona č. 80/2004 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Kompetence NPÚ se v tomto ohledu vztahuje na umělecká díla, předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy; a dále na předměty z oboru architektury a exteriérové objekty.

Vlastníci zmíněných předmětů kulturní hodnoty, které hodlají prodat v rámci ČR či vyvézt z území České republiky, žádají o vydání osvědčení oddělení evidence, dokumentace a informací; pověřenou osobou k vyřizování agendy je Mgr. Iva Orálková. 
 

Odkaz na právní předpis MK ČR.