Knihovna a badatelna

Odborná knihovna NPÚ, ÚOP v Olomouci je zařazena v oddělení evidence a dokumentace, tematicky je zaměřena na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a jim příbuzných oborů. V současnosti čítá 15 401 publikací včetně periodik.

Knihovna a badatelna je zpřístupněna odborným pracovníkům NPÚ včetně veřejnosti v pracovních dnech PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK  v době od 8 do 12 hodin. Odborné publikace a periodika jsou přístupné veřejnosti v badatelně prezenčním způsobem.

Milada Oravová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
Horní náměstí číslo 25 (Petrášův palác), Olomouc
Tel. 585 204 140, e-mail: oravova.milada@npu.cz.


Elektronický katalog (externí odkaz) obsahuje kompletně zpracovaný fond monografií od roku 1892 a periodik od roku 1910.

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, restaurování.

Disponuje

  • plánovou dokumentací stavebních památek, tj. měřickou dokumentací stávajícího stavu a projektovou dokumentací ke stavebním úpravám
  • stavebně historickými průzkumy stavebních památek a historických sídel
  • územně plánovací dokumentací historických sídel,
  • mapami
  • ikonografickou dokumentací (tj. stará vyobrazení) stavebních památek a historických sídel
  • fotografickou dokumentací stavebních památek a historických sídel
  • restaurátorskou dokumentací z restaurování stavebních památek a movitých památek
  • nálezovými zprávami