Zprávy

Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

29. 6. 2020

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet tři pozitivních počinů a objevů z oblasti...

Návrat do standardního režimu práce

4. 5. 2020

S účinností k 1. květnu 2020, v návaznosti na uvolňování opatření vlády ČR, je generální ředitelkou NPÚ nařízen návrat ke standardnímu výkonu práce na všech územních...

Technologické doporučení pro ochranu historických materiálů a jejich povrchových úprav před šířením nemoci...

2. 4. 2020

Izolace cenných historických interiérů a předmětů je v současnosti upřednostňovanou metodou jejich ochrany a dezinfekce proti šíření nákazy Covid-19. Izolací se rozumí...

Mimořádná opatření olomouckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu

17. 3. 2020

V návaznosti na postup vlády a pokyny generální ředitelky NPÚ došlo k uzavření pracoviště.

Litovelská archeologie

16. 10. 2019

Výstava poprvé představí nejstarší dějiny litovelského regionu formou nejvýznamnějších archeologických nálezů jak z původních litovelských sbírek, tak i z novodobých...

Krásné živé památky

7. 10. 2019

V režii P. Všelichové a A. Sirotkové bylo natočeno 16 dílů z různých koutů naší vlasti.

Podpořte svého favorita v hlasování o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

15. 7. 2019

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet čtyři pozitivních počinů a objevů z oblasti...

Kámen ve vesnickém stavitelství a v životě venkova

10. 7. 2019

Pozvání na celostátní seminář k problematice lidového stavitelství, který se uskuteční ve dnech 18. – 20. září 2019 v Javorníku.

Při záchranném archeologickém průzkumu byla zjištěna syfilis šířící se Evropou od konce 15. století

16. 5. 2019

V letech 2015 až 2017 probíhal záchranný archeologický výzkum v Olomouci v ulici Křížkovského 10 při rekonstrukci děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého....