Inspirujte se

Ukázky pozitivních vlivů památkové péče a ochrany na objektech, jež jsou součástí našeho kulturního dědictví. Kvalitní výsledek rekonstrukce, opravy, renovace či restaurování je dosažen součinností osvícených majitelů nebo správců památky s památkáři.

Renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí po obnově

Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí představuje pozoruhodně dochovaný příklad panského sídla drobné šlechty z druhé poloviny 16. století. V roce 2017 byla dokončena...

Z hlediska památkové péče lze považovat dokončenou rekonstrukci objektu v olomoucké Městské památkové rezervaci (MPR), Denisova 33 za velmi zdařilou a šetrnou k...

Od roku 2005 prováděla stavebně-restaurátorská firma Archatt, zaměřená na péči o památky, rozsáhlé opravy součásti národní kulturní památky velkolosinského zámku.

Pro objekt bylo obrovskou výhrou, že dům získal velmi kultivovaný vlastník se snahou o citlivou postupnou obnovu při zachování všech památkových hodnot. Velkou výhodou...

Součástí celkové obnovy západní fasády bylo též restaurování sgrafit a kamenných prvků (krakorec, okenní ostění, římsy) na fasádě.

V jádru jde gotickou architekturu ze 2. třetiny 13. století, upravenou v letech 1529 a 1712, s pozdějšími zásahy.