Inspirujte se

Ukázky pozitivních vlivů památkové péče a ochrany na objektech, jež jsou součástí našeho kulturního dědictví. Kvalitní výsledek rekonstrukce, opravy, renovace či restaurování je dosažen součinností osvícených majitelů nebo správců památky s památkáři.

Interiér baziliky po obnově

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám na Moravě a spolu se Svatými schody a sochařskou výzdobou...

Výstava O městě, krajině, umění

Kdo chtěl poznat výtvarné, architektonické a urbanistické události v Olomouci v komplexním pojetí, měl příležitost na nedávno ukončené výstavě Muzea moderního umění...

Křížová cesta před a po restaurování

V roce 2001 zahájilo Muzeum umění Olomouc výstavou Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci sérii tzv. restaurátorských výstav Arcidiecézního muzea Olomouc. Ty si kladou za...

Renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí po obnově

Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí představuje pozoruhodně dochovaný příklad panského sídla drobné šlechty z druhé poloviny 16. století. V roce 2017 byla dokončena...

Z hlediska památkové péče lze považovat dokončenou rekonstrukci objektu v olomoucké Městské památkové rezervaci (MPR), Denisova 33 za velmi zdařilou a šetrnou k...

Od roku 2005 prováděla stavebně-restaurátorská firma Archatt, zaměřená na péči o památky, rozsáhlé opravy součásti národní kulturní památky velkolosinského zámku.