Inspirujte se

Ukázky pozitivních vlivů památkové péče a ochrany na objektech, jež jsou součástí našeho kulturního dědictví. Kvalitní výsledek rekonstrukce, opravy, renovace či restaurování je dosažen součinností osvícených majitelů nebo správců památky s památkáři.

Finální stav - pohled od SV, 2022

Stodolu v areálu bývalé fojtské usedlosti čp. 3 ve Skaličce objevil v rámci terénního výzkumu lidové architektury Záhoří pracovník Národního muzea v...

Boční oltář Ukřižování Páně po restaurování

Barokní kostel sv. Jakuba Staršího je jednolodní stavba z roku 1754. Čtyři boční oltáře nacházející se v interiéru kostela byly ve velmi špatném...

Interiér baziliky na Svatém Kopečku po obnově

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám na Moravě a spolu se Svatými schody a sochařskou...

Výstava O městě, krajině, umění

Kdo chtěl poznat výtvarné, architektonické a urbanistické události v Olomouci v komplexním pojetí, měl příležitost na nedávno ukončené výstavě Muzea...

Křížová cesta před a po restaurování

V roce 2001 zahájilo Muzeum umění Olomouc výstavou Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci sérii tzv. restaurátorských výstav Arcidiecézního muzea Olomouc. Ty...

Renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí po obnově

Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí představuje pozoruhodně dochovaný příklad panského sídla drobné šlechty z druhé poloviny 16. století. V roce 2017 byla...