Inspirujte se

Ukázky pozitivních vlivů památkové péče a ochrany na objektech, jež jsou součástí našeho kulturního dědictví. Kvalitní výsledek rekonstrukce, opravy, renovace či restaurování je dosažen součinností osvícených majitelů nebo správců památky s památkáři.

Pro objekt bylo obrovskou výhrou, že dům získal velmi kultivovaný vlastník se snahou o citlivou postupnou obnovu při zachování všech památkových hodnot. Velkou výhodou...

Součástí celkové obnovy západní fasády bylo též restaurování sgrafit a kamenných prvků (krakorec, okenní ostění, římsy) na fasádě.

V jádru jde gotickou architekturu ze 2. třetiny 13. století, upravenou v letech 1529 a 1712, s pozdějšími zásahy.

Současná etapa obnovy budovy navázala na opravu střechy provedenou v roce 2010 ještě v rámci projektu nového využití „Katovny“ pro expozici tortury a čarodějnictví,...

Rekonstrukce klasicistního samostatně stojícího objektu obdélného půdorysu s vybíhajícími křídly s rozsáhlým parkem ve volné přírodě.

Sušárna chmele v Odrlicích je významná technická památka, která nemá obdobu na Hané ani na celé Moravě. Jde o stavbu z konce 19. století, jež je příkladem postupného...

Cena NPÚ