Prodej publikací

Prodej vybrané odborné literatury, jejímž vydavatelem je územní odborné pracoviště v Olomouci. 

Nově vyšlo:

Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201-1212)

Pavel Šlézar

Krátké období přímé vlády Přemysla Otakara I. nad Olomouckem v letech 1201-1212, kdy se Přemysl tituloval jako olomoucký či moravský kníže, bylo předělem mezi raně středověkým knížecím věkem a novou epochou markrabské Moravy vrcholného středověku. 

Kniha optikou písemných pramenů a za pomoci archeologických poznatků sleduje příčiny i důsledky proměn Olomouce, tehdy zřejmě nejvýznamnějšího centra přemyslovské moci a ústřední církevní správy na Moravě, na počátku 13. století. Zkoumá nejen přestavbu olomouckého hradu do kamenné podoby, ale i výstavbu a vzhled druhého hradu v Olomouci-Nového Hrádku. Zabývá se nově založeným konventem řeholnic u bývalého katedrálního kostela sv. Petra a impulzy, které vedly k transformaci Olomouce v institucionální královského město. Představuje také opory panovnické moci na venkově, věnuje se vzniku nových trhových center a etablování šlechty. 

Kniha vznikla v rámci výzkumné činnosti NPÚ financované z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO).

Prodejní cena: 325 Kč

Publikaci je možné zakoupit hotově při osobním vyzvednutí v místě územního odborného pracoviště NPÚ - budova Petrášova paláce, Horní náměstí 410/25 v Olomouci. 

Nebo zasláním Českou poštou - dle platného ceníku České pošty (poštovné u jedné položky činí 129 Kč).

Dále také na e-shopu NPÚ:  https://www.npu.cz/e-shop

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Sandra Kolářová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 134, 725 718 061
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc 77900