Prodej publikací

Územní odborné pracoviště v Olomouci nabízí ve Sbrornících odborné články zaměstanců pracoviště, v některých – tematicky zaměřených, najdete příspěvky i externích autorů.

Prodej vybrané odborné literatury, jejíž vydavatelem je územní odborné pracoviště v Olomouci, zajišťuje pracovník vztahů k veřejnosti:

Vlastimil Staněk, tel. 585 204 134, e-mail: stanek.vlastimil@npu.cz

 • Petrášův palác                                                                              130 Kč
 • Popis Olomouce                                                                            90 Kč
 • Židovské památky Moravy a Slezska                                         200 Kč
 • Umělci čistého srdce II                                                                100 Kč
 • Hrad Bouzov                                                                                 250 Kč
 • Proměny hradu Bouzova                                                             250 Kč
 • DVD Tajemství Dolního náměstí                                                  90 Kč
 • Seznam nemovitých kulturních památek okresu Šumperka    60 Kč
 • Seznam nemovitých kulturních památek okresu Olomouc    100 Kč
 • Seznam nemovitých kulturních památek Olomouce               130 Kč
 • Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov       251 Kč
 • Soupis nemovitých kulturních památek okresu Přerov            335 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2010                        100 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2011                         100 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2012                         100 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2013                           75 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2014                           75 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2015                           75 Kč
 • Sborník Národního památkového ústavu 2017                           zdarma
 • Sborník Národního památkového ústavu 2018                           zdarma
 

Můžete také zakoupit pubikace Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně:

VLASTIVĚDA MORAVSKÁ:

 • Hospodářský romach Moravy 1740–1918     320 Kč
 • Živá příroda                                                      230 Kč
 • Literární Morava                                              380 Kč
 • Morava na úsvitě dějin                                    460 Kč
 • Svobodný stát a okupace                                350 Kč