Pro média

Národní památkový ústav je velkou organizací s celostátní působností, mnoha pracovišti v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti. Na každém z nich jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

Historickým městem roku 2021 je v Olomouckém kraji Lipník nad Bečvou a postupuje do celostátního kola

18. 1. 2022

vydal ÚOP v Olomouci

Opakuje se rok 2018, kdy se do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v...

Neočekávaný nález v kostele sv. Mořice v Olomouci posouvá dobu výstavby jeho zvonice

14. 10. 2021

vydal ÚOP v Olomouci

Pracovníci olomouckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu objevili při průzkumu věže gotický náhrobník opatřený datací.

Zapojte se a dejte hlas svému favoritovi

17. 6. 2021

vydal ÚOP v Olomouci

Hlasováním na webu Národního památkového ústavu můžete podpořit nominace ve dvou kategoriích prezentující Olomoucký kraj v celostátním kole o Cenu NPÚ Patrimonium pro...

3D model kostela sv. Petra v Olomouci

8. 4. 2021

vydal ÚOP v Olomouci

Archeologům olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu se ve spolupráci s autorem projektu Bastionka Olomouc podařilo rekonstruovat původní pozdně gotickou...

Ke snesení nárožní věže objektu Dobrovského č. o. 2 v Olomouci

6. 4. 2021

vydal ÚOP v Olomouci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ, ÚOP) v Olomouci zaznamenal vzrušenou debatu na sociálních sítích, např. na facebookovém profilu spolku Za...

Drahanská venkovská usedlost je chráněnou kulturní památkou

10. 2. 2021

vydal ÚOP v Olomouci

V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je na návrh Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci zapsána venkovská usedlost v Drahanech číslo...

Do celostátního kola o Historické město roku postupuje Olomouc

4. 2. 2021

vydal ÚOP v Olomouci

Olomouc, město s městskou památkovou rezervací (MPR), získává Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských...

Ústřední seznam kulturních památek ČR se rozrostl o část objektu bývalé Městské elektrárny v Přerově

20. 1. 2021

vydal ÚOP v Olomouci

Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku provozně-administrativní budovu pro její urbanistické, architektonické, umělecko-řemeslné, stavebně typologické a...

Záchrana kaple sv. Floriána v Lutíně

16. 9. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Volně stojící malá kaple sv. Floriána, původně zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, je součástí bývalého vojenského areálu na jižním okraji obce Lutín, jejího nynějšího...