Pro média

Národní památkový ústav je velkou organizací s celostátní působností, mnoha pracovišti v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti. Na každém z nich jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

Ústřední seznam kulturních památek ČR se rozrostl o část objektu bývalé Městské elektrárny v Přerově

20. 1. 2021

vydal ÚOP v Olomouci

Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku provozně-administrativní budovu pro její urbanistické, architektonické, umělecko-řemeslné, stavebně typologické a...

Záchrana kaple sv. Floriána v Lutíně

16. 9. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Volně stojící malá kaple sv. Floriána, původně zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, je součástí bývalého vojenského areálu na jižním okraji obce Lutín, jejího nynějšího...

Na hřbitově v Rokytnici u Přerova jsou nově prohlášeny dvě kulturní památky

29. 7. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Šlechtická hrobka rodiny Eichhoff včetně kamenného kříže splnily podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku na návrh Národního památkového ústavu, územního...

Vítězství zvláštního ocenění Památky děkují je v rukou veřejnosti

30. 6. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Z krajského kola olomouckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu postupuje do celostátního klání o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro do kategorie...

Historický pohon bývalého mlýna a truhlárny v Rapotíně je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR

25. 6. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Vodní kolo typu Poncelet s bočním věncem, velký litinový věnec s pastorkem a transmisní hřídel s dřevěnou a litinovou řemenicí tvoří hlavní části souboru prohlášených...

Soubor pěchotních srubů československého těžkého opevnění – nová kulturní památka Olomouckého kraje

1. 6. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Předmětný soubor se skládá z jedinečných srubů StM-S-50 v katastrálním území obce Branná a StM-S-33 v katastrálním území Starého Města pod Králickým Sněžníkem.

Obnova budovy bývalého zemského soudu v Javorníku

22. 5. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Město Javorník investuje nemalou měrou do obnovy svého historického města. Rozhodně v poslední době nezaostává za Národním památkovým ústavem, který pečuje o areál zámku...

Obnova náměstí v Javorníku

15. 5. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

V letech 2018–2019 proběhla úspěšná obnova náměstí v Javorníku, na které se vrátila kašna s vodotryskem a také studna. K úplnému dokončení došlo až počátkem roku 2020 v...

Románský kostel sv. Prokopa v Lošticích

27. 3. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Archeologům olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu se podařilo rekonstruovat původní podobu románského a gotického kostela sv. Prokopa v Lošticích.