Pro média

Národní památkový ústav je velkou organizací s celostátní působností, mnoha pracovišti v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti. Na každém z nich jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

Tři kusy malovaných desek z Mohelnice jsou kulturní památkou

16. 1. 2017

vydal ÚOP v Olomouci

Torzo malovaného pozdně barokního betléma a krajiny s dvojicí postav pravděpodobně z roku 1753 pochází z kostela svatého Tomáše z Canterbury v Mohelnici.

Novou kulturní památkou v Mohelnici je kaple svatého Šebestiána

12. 1. 2017

vydal ÚOP v Olomouci

Hodnotná pozdně barokní sakrální architektura z období přibližně kolem poloviny 18. století s úzkou vazbou na historický vývoj města Mohelnice.

Stanovisko Památkové rady k zamýšlené výstavbě Šantovka Tower v Olomouci

25. 11. 2016

vydal ÚOP v Olomouci

Dne 10. listopadu 2016 proběhlo jednání Památkové rady, poradního orgánu ředitele Národního památkového ústavu v Olomouci. Kromě jiných témat byli členové rady...

Letohrádek ve Velkých Losinách zdobí okolí zámku

12. 9. 2016

vydal ÚOP v Olomouci

Od roku 2005 prováděla stavebně-restaurátorská firma Archatt, zaměřená na péči o památky, rozsáhlé opravy součásti národní kulturní památky velkolosinského zámku.

Proběhla kolaudace kapličky bouzovského hradu

7. 9. 2016

vydal ÚOP v Olomouci

Kaple Panny Marie nacházející se při vstupní bráně do parku hradu má provedené statické zajištění schodiště a obnovený nátěr fasády.

Záchrana památky byla odměněna Zlatou cihlou krajského kola Programu obnovy venkova

31. 8. 2016

vydal ÚOP v Olomouci

Komise ocenila příkladnou snahu o záchranu Svatojánského mostu v Dlouhé Loučce. Hněvotín byl oceněn Zlatou stuhou, jako obec nejlépe se prezentující ve všech hodnocených...

Prostějov získal další kulturní památku – funkcionalistický objekt v areálu staré prostějovské nemocnice

25. 7. 2016

vydal ÚOP v Olomouci

Do Ústředního seznamu kulturních památek byl zapsán obytný dům řádových ošetřovatelek a ženského personálu nemocnice v Prostějově.

Památník věnovaný obětem první světové války na Jesenicku je kulturní památka

18. 7. 2016

vydal ÚOP v Olomouci

Dílo od Engelberta Kapse stojící na návsi v Bílém potoku je válečný hrob bez fyzických ostatků obětí války.

Navržené památky čekají na váš hlas

15. 7. 2016

vydal ÚOP v Olomouci

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a...