Pro média

Národní památkový ústav je velkou organizací s celostátní působností, mnoha pracovišti v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti. Na každém z nich jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

Boží muka spjata s čarodějnickými procesy jsou zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek

4. 6. 2019

vydal ÚOP v Olomouci

Šumperská, pozdně renesanční čtyřboká kamenná pilířová boží muka, pocházející z druhé poloviny 17. století jsou výjimečná také využitím netradičního místního materiálu –...

Při záchranném archeologickém průzkumu byla zjištěna syfilis šířící se Evropou od konce 15. století

14. 5. 2019

vydal ÚOP v Olomouci

V letech 2015–2017 probíhal záchranný archeologický výzkum v Olomouci – ul. Křížkovského 10 při rekonstrukci děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v...

Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci k takzvané Východní tangentě

9. 4. 2019

vydal ÚOP v Olomouci

Národní památkový ústav zveřejňuje svá písemná vyjádření z roku 2017, 2018 a 2019 pro orgán památkové péče a HBH Projekt spol. s. r. o. ve věci akce „I/46 Olomouc –...

Tři ze sedmi navržených nemovitostí poutního místa u Žulové jsou kulturní památkou

9. 4. 2019

vydal ÚOP v Olomouci

Areál poutního místa na Boží hoře u Žulové tvoří ucelený soubor jednotlivých objektů řešených v novogotickém stylu. Dominantou místa je kostel Panny Marie Bolestné, k...

Příkladná obnova střech zámku v Čechách pod Kosířem navrací památce její starší podobu

4. 4. 2019

vydal ÚOP v Olomouci

Od loňského roku prochází střechy všech pěti křídel zámku v Čechách pod Kosířem celkovou obnovou. Jedná se o výjimečnou akci, která se již od fáze předprojektové...

Dotace Ministerstva kultury pro obnovu památek

15. 3. 2019

vydal ÚOP v Olomouci

V letošním roce byla Olomouckému kraji stanovena částka 5,4 milionu Kč ze státního rozpočtu pro dva z šesti specializovaných programů na obnovu kulturních památek.

Památková obnova pláště kostela sv. Mořice

14. 3. 2019

vydal ÚOP v Olomouci

S jarním oteplením se rozběhly práce na dvou zásadních památkách v centru Olomouce. Dva symboly vzepětí městské samosprávy v pozdním středověku, radnice a městský kostel...

Historickým městem roku 2018 je v Olomouckém kraji Lipník nad Bečvou

21. 1. 2019

vydal ÚOP v Olomouci

Do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Olomouckém kraji za rok 2018 se...

Restaurování barokní kované mříže nad vstupem do Petrášova paláce v Olomouci

5. 12. 2018

vydal ÚOP v Olomouci

Od poloviny června do listopadu 2018 probíhalo restaurování ozdobné kované mříže nad vstupními vraty sídla olomouckého odborného pracoviště Národního památkového ústavu...