Pro média

Národní památkový ústav je velkou organizací s celostátní působností, mnoha pracovišti v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti. Na každém z nich jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

Na hřbitově v Rokytnici u Přerova jsou nově prohlášeny dvě kulturní památky

29. 7. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Šlechtická hrobka rodiny Eichhoff včetně kamenného kříže splnily podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku na návrh Národního památkového ústavu, územního...

Vítězství zvláštního ocenění Památky děkují je v rukou veřejnosti

30. 6. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Z krajského kola olomouckého územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu postupuje do celostátního klání o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro do kategorie...

Historický pohon bývalého mlýna a truhlárny v Rapotíně je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR

25. 6. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Vodní kolo typu Poncelet s bočním věncem, velký litinový věnec s pastorkem a transmisní hřídel s dřevěnou a litinovou řemenicí tvoří hlavní části souboru prohlášených...

Soubor pěchotních srubů československého těžkého opevnění – nová kulturní památka Olomouckého kraje

1. 6. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Předmětný soubor se skládá z jedinečných srubů StM-S-50 v katastrálním území obce Branná a StM-S-33 v katastrálním území Starého Města pod Králickým Sněžníkem.

Obnova budovy bývalého zemského soudu v Javorníku

22. 5. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Město Javorník investuje nemalou měrou do obnovy svého historického města. Rozhodně v poslední době nezaostává za Národním památkovým ústavem, který pečuje o areál zámku...

Obnova náměstí v Javorníku

15. 5. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

V letech 2018–2019 proběhla úspěšná obnova náměstí v Javorníku, na které se vrátila kašna s vodotryskem a také studna. K úplnému dokončení došlo až počátkem roku 2020 v...

Románský kostel sv. Prokopa v Lošticích

27. 3. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Archeologům olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu se podařilo rekonstruovat původní podobu románského a gotického kostela sv. Prokopa v Lošticích.

Dotační programy Ministerstva kultury na záchranu památek

11. 3. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

Prostřednictvím Národního památkového ústavu mohou vlastníci nemovitých kulturních památek Olomouckého kraje čerpat částku 5,4 milionu Kč, což je stejná částka jako v...

Šternberk, jako vítězné město Olomouckého kraje, postupuje do celostátního kola soutěže Historické město roku

30. 1. 2020

vydal ÚOP v Olomouci

V soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2019 zvítězil Šternberk před...