Pro média

Národní památkový ústav je velkou organizací s celostátní působností, mnoha pracovišti v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti. Na každém z nich jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Upozornění: fotografie jsou k dispozici bezplatně výhradně novinářům pro nekomerční použití, jež bude v souladu s tématem prezentovaným Národním památkovým ústavem.

Tiskové zprávy

Archeologický objev druhého olomouckého hradu

13. 4. 2018

vydal ÚOP v Olomouci

Archeologové olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu dokončili archeologický výzkum v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí budovy katedry historie...

V Ústředním seznamu kulturních památek je nově zapsán soubor železniční stanice v Hrubé Vodě

9. 3. 2018

vydal ÚOP v Olomouci

Prohlášená železniční stanice se skládá z výpravní typové budovy čtvrté třídy, která je nejstarším objektem z roku 1872, budovy s čekárnami, rozlehlé letní verandy,...

Ohradní zeď z lomového kamene opravili tradiční technologií

12. 1. 2018

vydal ÚOP v Olomouci

V Jívové se podařilo zachránit historickou zeď z osmnáctého století.

Dokončení záchrany renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí u Mohelnice

12. 1. 2018

vydal ÚOP v Olomouci

Unikátní intaktně dochovaná stavba z roku 1551 založená na místě staršího gotického objektu prošla téměř patnáctiletou obnovou.

Při úspěšné rekonstrukci historického domu v Denisově ulici v Olomouci se podařilo zachovat jeho památkové...

7. 12. 2017

vydal ÚOP v Olomouci

Z hlediska památkové péče lze považovat dokončenou rekonstrukci objektu v olomoucké městské památkové rezervaci (MPR), Denisova 33 za velmi zdařilou a šetrnou k...

Na zjištění stavu kostelních fresek byla použita moderní technika

25. 10. 2017

vydal ÚOP v Olomouci

Dálkově řízené helikoptéry se proháněly všemi směry interiéru poutního kostela svaté Anny ve Staré Vodě, aby přinesly památkářům potřebné informace k jejich další práci.

Márnice v Moravičanech je další kulturní památkou na Šumpersku

9. 10. 2017

vydal ÚOP v Olomouci

Památková hodnota márnice spočívá především jejím začleněním k velmi cennému areálu kostela sv. Jiří s kaplemi, farou a školou.

Kulturní památkou na Jesenicku byla prohlášena barokní sloupková boží muka s renesančním reliéfem Ukřižování

3. 8. 2017

vydal ÚOP v Olomouci

Kamenná sloupková boží muka zhotovená přibližně v období od druhé poloviny 18. do poloviny 19. století patrně pro renesanční náhrobní desku z bílého mramoru.

Olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu se distancuje od tvrzení, že ...

27. 7. 2017

vydal ÚOP v Olomouci

Rekonstrukce třídy 1. máje s sebou nese nevhodné zásahy do nejhodnotnějších prostorů městské památkové rezervace Olomouc (MPR).