ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Pracoviště je otevřeno při dodržení zvýšených hygienických opatření a po včasném předchozím objednání. Upřednostňujeme však komunikaci telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo videokonference. Úřední hodiny podatelny jsou omezeny na pondělí – čtvrtek 9.00 – 11.30. Knihovna a badatelna je pro veřejnost otevřena pouze po předešlém objednání. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Soustavná aktivizační činnost občanského sdružení Omnium ve prospěch záchrany souboru tzv. broumovské skupiny kostelů

Sdružení Omnium připravuje semináře, workshopy, prohlídky a další akce věnované zejména prezentaci a obnově tzv. broumovské skupiny kostelů. Věnuje se i další činnosti ve prospěch záchrany a obnovy drobných památek na Broumovsku a pořádání odborných a popularizačních akcí s nadregionálním významem na podporu pozitivního vztahu laické i odborné veřejnosti k problematice péče o památkový fond. Spolek získal v kategorii prezentace hodnot Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vza počiny roku 2013.

  • Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově

    Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově

Sdružení Omnium, zastoupené Ing. Jakubem Dědem, úzce spolupracuje s řadou institucí, mezi které patří Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, Národní památkový ústav, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ICOMOS, Technické muzeum v Praze, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze a další.

Pro život kostelů Broumovska je rozsáhlý projekt stavební obnovy barokních kostelů tzv. broumovské skupiny z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů včetně aktivit směřujících k obnovení a navrácení života do těchto významných památek. V rámci projektu se uskutečnilo několik akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Cílem semináře Termosanace dřevěných konstrukcí, zaměřeného na moderní metody sanace dřevěných konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem – horkovzdušné a mikrovlnné termosanace – nebylo pouze představení metod, ale i diskuze nad jejich účinností a možnostmi aplikace v praxi na příkladu krovu kostela sv. Barbory v Otovicích. Akcí určenou zejména studentům a pedagogům Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně byl seminář Dientzenhoferovské stavby na Broumovsku.

Naopak komentované prohlídky kostela sv. Markéty v Šonově u příležitosti požehnání obnově kostela nebo prohlídky kostela sv. Petra a Pavla v Broumově během Noci kostelů byly určeny široké veřejnosti. Komentované prohlídky probíhaly i u příležitosti otevření kostelů sv. Jakuba v Ruprechticích, sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích, sv. Anny ve Vižňově, Všech svatých v Heřmánkovicích, sv. Barbory v Otovicích, sv. Máří Magdaleny v Božanově a sv. Markéty v Šonově. Všechny prohlídky zavedly návštěvníky i do běžně nepřístupných prostor – krovů, krucht nebo zvonic. Prohlídky kostelů v Ruprechticích a Martínkovicích zahrnovaly také výklad (Ne)tušených souvislostí, principů tradičního stavitelství, způsobu financování staveb barokních kostelů s jejich obecnými dějinami. Jednotlivé stavby a stavební konstrukce posloužily jako názorné pomůcky.

Aktivity sdružení Omnium výrazně pomáhají nejen cílevědomému řešení neutěšeného stavu tzv. broumovské skupiny kostelů, ale všestranně podporují utváření společenského zájmu na ochraně a kvalitní péči o kulturní dědictví. 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.