ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Jak pečovat o památky v historických jádrech měst

V souvislosti s výročím třiceti let po pádu železné opony pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích přednáškový cyklus Jak pečovat o památky v historických jádrech měst Rok 2019 přináší příležitost ohlédnout se za tím, kam se posunula památková péče v České republice ve svobodné éře.

Přednáškový cyklus pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích v souvislosti s výročím třiceti let po pádu železné opony. „Rok 2019 přináší příležitost ohlédnout se za tím, kam se posunula památková péče v České republice ve svobodné éře,“ prozrazuje Daniel Šnejd, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích a dodává, že na podzim bude připraveno několik dalších akcí věnovaných tomuto výročí.

„Tímto přednáškovým cyklem chceme veřejnosti představit přístupy památkové péče k ochraně kulturního dědictví a seznámit ji nejen s teoretickými zásadami památkové péče, ale i s poznatky a zkušenostmi z naší praxe,“ vysvětluje Daniel Šnejd. V rámci každé přednášky bude věnován prostor také diskuzi k aktuálním tématům. Přednášet budou pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

První přednáškový cyklus se uskuteční v poslechovém sále Městské knihovny v Jindřichově Hradci, ulice U Knihovny 1173/II a začíná vždy v 16.30 hodin, vstup je volný. „Máme v plánu přednáškový cyklus opakovat i v dalších městech, ve výhledu jsou přednášky v Českých Budějovicích na podzim 2019,“ prozradila Kateřina Voleská z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích

čtvrtek 4. dubna 2019: Fasády objektů v historickém prostředí

Přednášející: Ing. arch. Radek Liška, Ing. Hana Rýcová

Přednáška se zaměří na hodnoty historických fasád a fasád objektů v památkovém prostředí a představí principy jejich oprav a modernizací s ohledem na materiálové a architektonické souvislosti. Nebudou chybět ani informace o vhodných řešeních reklamních zařízení v kontaktu s historickými fasádami.

středa 24. dubna 2019: Střešní a krovové konstrukce

Přednášející: Ing. David Javorský, Ing. Michaela Trojáková

Přednáška se bude zabývat typologickým a materiálovým řešení střešních a krovových konstrukcí. Nastíní i možnou podobu vhodného návrhu obnovy historických krovů a střech, včetně problematiky půdních vestaveb a dalších novodobých zásahů do střešní krajiny.

čtvrtek 16. května 2019: Historická okna a dveře

Přednášející: Mgr. Jiří Bloch

Specialista věnující se stavebně historickým průzkumům představí konstrukce, které v minulosti spojovaly i oddělovaly vnější a vnitřní prostor života našich předků. Na množství příkladů ze své bohaté památkářské praxe popíše, jakou úlohu plní okna a dveře v obrazu historických měst.


Přednáškový cyklus bude na podzim rozšířen, další přednášky se dotknou například tématiky zřícenin a kamenného zdiva nebo ochrany vesnických sídel. Přednáškový cyklus bude realizován i v dalších městech, na podzim si ho mohou zájemci vyslechnout v Českých Budějovicích.

Plakát k přednáškovému cyklu ke stažení zde.

Více v tiskové zprávě zde.

Související akce

Vzdělávání

Fasády objektů v historickém prostředí

  • Městská knihovna Jindřichův Hradec ()
  • 4. 4. 2019
  • 16.30
Plakát - přednáškový cyklus Jak pečovat o památky v historických jádrech měst
Vzdělávání

Střešní a krovové konstrukce

  • Městská knihovna Jindřichův Hradec ()
  • 24. 4. 2019
  • 16.30
Plakát - přednáškový cyklus Jak pečovat o památky v historických jádrech měst
Vzdělávání

Historická okna a dveře

  • Městská knihovna Jindřichův Hradec ()
  • 16. 5. 2019
  • 16.30