ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Jak pečovat o památky ukáže veřejnosti nový přednáškový cyklus NPÚ v Jindřichově Hradci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích připravilo nový přednáškový cyklus pro veřejnost s názvem Jak pečovat o památky v historických jádrech měst. Památkáři v něm představí veřejnosti přístupy památkové péče k ochraně kulturního dědictví, zaměří se přitom zejména na praktické příklady z historických měst a památkových objektů v Jihočeském kraji. Přednáškový cyklus bude zahájen v Jindřichově Hradci 4. dubna 2019.

Přednáškový cyklus pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích v souvislosti s výročím třiceti let po pádu železné opony. „Rok 2019 přináší příležitost ohlédnout se za tím, kam se posunula památková péče v České republice ve svobodné éře,“ prozrazuje Daniel Šnejd, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích a dodává, že na podzim bude připraveno několik dalších akcí věnovaných tomuto výročí.

„Tímto přednáškovým cyklem chceme veřejnosti představit přístupy památkové péče k ochraně kulturního dědictví a seznámit ji nejen s teoretickými zásadami památkové péče, ale i s poznatky a zkušenostmi z naší praxe,“ vysvětluje Daniel Šnejd. V rámci každé přednášky bude věnován prostor také diskuzi k aktuálním tématům. Přednášet budou pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

První přednáškový cyklus se uskuteční v poslechovém sále Městské knihovny v Jindřichově Hradci, ulice U Knihovny 1173/II a začíná vždy v 16.30 hodin, vstup je volný. „Máme v plánu přednáškový cyklus opakovat i v dalších městech, ve výhledu jsou přednášky v Českých Budějovicích na podzim 2019,“ prozradila Kateřina Voleská z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích

První přednáška s názvem Fasády objektů v historickém prostředí se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019. Přednášet budou Ing. arch. Radek Liška a Ing. Hana Rýcová z Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích. Autoři se zaměří na to, co všechno můžeme na historických fasádách a fasádách objektů v památkovém prostředí vnímat jako hodnotné. Seznámí přítomné s principy oprav fasád objektů v souvislosti s jejich modernizací a s ohledem na materiálové a architektonické souvislosti a dotknou se například i problematiky reklamních zařízení na historických fasádách.

Památkáři Ing. David Javorský a Ing. Michaela Trojáková se ve středu 24. dubna 2019 společně zhostí tématu Střešní a krovové konstrukce. Představí, jaké existují typy řešení střešních a krovových konstrukcí a které materiály je vhodné použít v historickém prostředí. Nastíní, jak docílit citlivého návrhu obnovy historických krovů a střech z pohledu památkové péče. Prostor bude věnován i problematice půdních vestaveb a dalších novodobých zásahů do střešní krajiny.

Okna a dveře vždy spojovala i oddělovala vnitřní a vnější prostředí, ve kterém se odehrával život našich předků. Značný estetický i symbolický význam se často projevil vysokou řemeslnou i uměleckou úrovní zpracování těchto konstrukcí. Jakou úlohu plní okna a dveře v obrazu historických měst, popíše ve své přednášce s názvem Historická okna a dveře Mgr. Jiří Bloch ve čtvrtek 16. května 2019. Pestrá paleta příkladů z praxe ukáže na důležitost tohoto často opomíjeného tématu.

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK:

čtvrtek 4. dubna 2019
Fasády objektů v historickém prostředí
Ing. arch. Radek Liška, Ing. Hana Rýcová

středa 24. dubna 2019
Střešní a krovové konstrukce
Ing. David Javorský, Ing. Michaela Trojáková

čtvrtek 16. května 2019
Historická okna a dveře
Mgr. Jiří Bloch

Kdy: vždy od 16:30 hodin

Kde: poslechový sál Městské knihovny v Jindřichově Hradci, ulice U Knihovny 1173/II

 

Předem děkujeme za zveřejnění zprávy v médiích.

Více informací na www.npu.czhttps://www.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovic


Kontakty:

  • Ing. Daniel Šnejd

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 724 053 332, snejd.daniel@npu.cz

  • Mgr. Kateřina Voleská

NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, mob. 776 627 956, voleska.katerina@npu.cz


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává řadu publikací, provádí archeologické průzkumy, provozuje galerii na Senovážném nám. 6. v Českých Budějovicích.

Další informace naleznete na www.npu.cz.

Fotografie ke stažení