Českobudějovické památné stavby a jejich lidé

Soutěž pro děti a mládež do 16 let

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje v rámci EHD 2016 soutěž pro děti a mládež do 16 let(pro jednotlivce i kolektivy.)

Vědomostní soutěž se tentokrát zaměří na významné historické stavby v centru Českých Budějovic a blízkém okolí. Soutěžící budou objevovat nejenom příběhy staveb, ale i osobností, které v nich žily nebo pobývaly.

Pracovní listy si můžete vyzvednout v Turistickém informačním centru českobudějovické radnice a v galerii Národního památkového ústavu na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích. Ke stažení jsou na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice           www.c-budejovice.cz a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích w.ww.npu.cz/cs/uop-ceske-budejovice

Užitečné informace najdete také u pracovníků Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Po předchozí dohodě zde můžete čerpat vědomosti z bohatých fondů knihovny /tel.: 387312140 kl. 186/.

Výherci soutěže budou vyhlášeni 31. ledna 2017. Hlavní cenou pro jednotlivce je rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, pro vítězný kolektiv skupinová vstupenka do jednoho vybraného památkového objektu. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny.

Soutěž pro Vás připravily:

  • Ing. Jana Taubrová, Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice
  • Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
  • Ilustrace: Lucie Műllerová, Mgr. Lucie Boháčová, Mgr. Eva Hnudová

Poděkování paní Mgr. Kateřině Cichrové, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, paní Mgr. Šárce Kosové, Dům umění – galerie současného umění a architektury a panu PhDr. Danielu Kovářovi, řediteli Státního okresního archivu v Českých Budějovicích za možnost čerpání z jejich publikační činnosti a za poskytnutí materiálu.