Dokonalý diplomat. / Umíme se dohodnout?

Nabídka edukačních programů k výstavě
 Dokonalý diplomat. Černínové - vyslanci, cestovatelé, sběratelé.

 • Místo konání: zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, 2. patro
 • Termíny edukačních programů pro 1. stupeň ZŠ (3. - 6. třída):
  • říjen 2018 (8.10., 11.10., 12.10., 15.–17.10., 22.10., 25.10., 26.10., 31.10.)
  • listopad 2018 (1.–2.11., 5.11., 8.–9.11., 12.–14.11., 19.11., 22.–23.11., 26.–28.11.)
  • rezervace programu: Zdeňka Chvojková, mob. +420 725 857 679, zdenka.saskova@seznam.cz
 • Termíny edukačních programů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:
  • září 2018 (6. -7. 9. / 13. - 14. 9. / 18. - 19. 9. a 27. 9.)
  • říjen 2018 (9. – 10. /  18. – 19. / 23. – 24. 10.)
  • listopad 2018 ( 6. – 7. / 15. – 16. / 20. – 21. a 29. – 30. 11.)
  • rezervace programu: Vendula Hnojská, mob. +420 770 167 416, e-mail: hnojska.vendula@npu.cz
 • Délka programu: cca 90 minut
 • Počet účastníků: cca 25 žáků (v případě vypraveného autobusu program přizpůsobíme většímu počtu dětí)
 • Cena: 50,- Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Na program je nutné se předem objednat nejméně dva dny předem.

Pozn. Od září 2018 je připraven pracovní list pro rodiny s dětmi. Více informací na pokladně zámku.

Pracovní list k programu "Umíme se dohodnout?" mohou využít též rodiny s dětmi, stačí si jej pouze vyžádat v pokladně zámku Jindřichův Hradec.

Anotace edukačního programu "umíme se dohodnout?" pro 1. stupeň ZŠ (3. -5. třída):

Umíme se domluvit? Jak sjednáváme mír? Kdo byl ochráncem poslů a diplomatů? Co si vzít na dalekou cestu a jak vypadal oděv za jedenáct koní? Turecký stan jako svědek příběhu Heřmana Černína, diplomata v Turecku, krása tulipánu, suvenýry a inspirace v cizině. Důležitost cestování, poznávání a učení se - v minulosti i dnes. Jaké vlastnosti je důležité rozvíjet.

Anotace edukačního programu "Dokonalý diplomat" pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:

Jaké vlastnosti měl mít dokonalý diplomat a šlechtic? Jak se cestovalo v barokní Evropě? Kdo byl Merkur a proč byl poslem rozumu a míru, ochráncem a průvodcem vyslanců, poutníků, kupců a dalších lidí na cestách? Jak získal Heřman Černín z Chudenic unikátní turecký stan, který se dodnes nachází na zámku v Jindřichově Hradci? K čemu sloužil Zlatý eggenberský kočár? Vedli si šlechtici cestovní deníky? Jsou tyto znalosti a informace aktuální i v současnosti?

Cíle programu:

 • Žáci si prohloubí vědomosti z českých dějin.
 • Osvojí si základní pravidla etikety.
 • Seznámí se  s vlastnostmi, které měl mít správný šlechtic a diplomat.
 • Poznají možnosti cestování v době baroka.
 • Získají představu o významném vlivu českých diplomatů na dvorech evropských panovníků.
 • Uvědomí důležitost vzdělání, potřebu cestovat a poznávat nové věci.

 • Propojí si minulost se současností na konkrétních příkladech a předmětech.

 • Zjistí, kdo je diplomat a k čemu diplomacie slouží dodnes, jaké vlastnosti a dovednosti si na cestách osvojovali mladí kavalíři, pokračovatelé rodu a možní budoucí diplomaté.

 • Uvědomění si hodnot, které každá kultura nese a může jimi obohacovat a inspirovat.

 • Dozví se,  z jakých pramenů získáváme informace o minulosti (deníky, listiny, obrazy, aj.)

Dokonalý diplomat. černínové - vyslanci, cestovatelé, sběratelé

Výstava představuje dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů v 17. –20. století. Věnuje se  výchově budoucích diplomatů, jejich vzdělávání a kavalírským cestám, ale také jejich diplomatickým, cestovatelským a sběratelským aktivitám. Výstavu si můžete prohlédnout na zámku v Jindřichově Hradci prostorách II. patra Adamova stavení. Doplňuje ji řada audiovizuálních prvků.

Video pozvánka.

Zpráva.

Téměř čtyři stovky předmětů dokumentují diplomatické a související cestovatelské i sběratelské aktivity rodu Černínů. Mezi nejvýznamnější exponáty patří turecký stan, který roku 1644 obdržel Heřman Černín z Chudenic od diplomatů Osmanské říše, cestovní postel, zimní saně, nosítka, jezdecká sedla, barokní kostým Turka z barokního divadla v Českém Krumlově či cestovní sluneční hodiny.

Expozice je umístěna v nově adaptovaných protorech II. patra renesančního Adamova stavení, které bylo doposud veřejnosti uzavřené.

Výstava "Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé" vznikla v rámci projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, který připravil Národní památkový ústav pro Evropský rok kulturního dědictví 2018. Projekt je součástí dlouhodobého programu Národního památkového ústavu s názvem Po stopách šlechtických rodů.

Informace pro pedagogy:

 • Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, občanské, k řešení problémů, k učení, komunikativní
 • Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství), Člověk a příroda (Zeměpis), Umění a kultura (Výtvarná výchova), Dramatická výchova
 • Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občany, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Poznámka:

Pracovní list Vám od září 2018 na vyžádání zašleme v elektronické podobě.

Výstava se koná ve druhém patře zámku. Tento prostor není vhodný pro návštěvu zdravotně znevýhodněných návštěvníků na invalidním vozíku.

Ukázka pracovního listu pro rodiny s dětmi.

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Vendula Hnojská

 • pracovník péče o depozitáře
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 770 167 416
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Horšovský Týn
náměstí Republiky 1/, Horšovský Týn 34601