Přednáškový cyklus

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích pořádá veřejný přednáškový cyklus v jarním a podzimním termínu.

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.  Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek. Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Přednášky probíhají v nově obnoveném přednáškovém sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 se začátkem v 17 hodin, vstup je volný. 

POZOR! ZMĚNA V PROGRAMU 
Dne 2. prosince zazní přednáška Pavla Jerieho Můj dům, můj hrad aneb Když památkář opravuje památku místo avizované přednášky Mgr. Miloše Doležala o páteru Josefu Toufarovi! Ta musela být odložena ze závažných rodinných důvodů přednášejícího.

Již 22. přednáškový cyklus bude zahájen v mimořádném termínu – v pátek 22. září v 17 hodin v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí 6, nikoli v pondělí, jak bylo zvykem v předchozích cyklech. Další přednášky budou následovat již v obvyklých termínech vždy v pondělí od 17 hodin, a to 9. října, 23. října, 6. listopadu, 20. listopadu a 4. prosince.

Program přednášek

22. září
Mgr. Daniel Herman: Péče o kulturní dědictví z pohledu vrcholného politika

Současný ministr kultury a jihočeský rodák Mgr. Daniel Herman se ve své přednášce zaměří na zkušenosti z oblasti péče o památky získané v době působení na pozici ministra kultury. Pan ministr ale také  vzpomene na svou práci v roli průvodce na zámku Hluboká a na jiné památkářské zkušenosti z doby před ministerským angažmá.

9. října
Mgr. Petr Pavelec, PhD.: Dominikánský klášter v Českých Budějovicích v zorném poli památkové péče v letech 1860-2010

23. října
Pavel Jerie: Můj dům, můj hrad aneb Když památkář opravuje památku

6. listopadu
MgA. Jan Svatoš: Zrození filmové Afriky

24 hodin s protipytláckou patrolou v přísně střeženém území, natáčení v buši se sloními sirotky nebo výstup na nevyzpytatelnou horu Mt. Kenya… Nahlédněte do zákulisí filmu Archa světel a stínů vyprávějící příběh manželů Martina a Osy Johnsonových. Nahlédněte do doby,  kdy samotné filmování v Africe bylo nebezpečnější než šelmy nebo malárie a kdy fotografovat znamenalo riskovat, v lepším případě neúspěch, v horším život…

20. listopadu
Mgr. Maja Havlová: Hostinské pokoje na zámku Hluboká

4. prosince:
Mgr. Miloš Doležal: Dramatický život P. Josefa Toufara a paměť míst jeho působení -  Zahrádka, Číhošť, Praha

Plakát k 22. přednáškovému cyklu ke stažení zde

 

Přehled proběhlých přednáškových cyklů