Přednáškový cyklus

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích pořádá veřejný přednáškový cyklus v jarním a podzimním termínu.

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.  Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek. Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Přednášky probíhají v nově obnoveném přednáškovém sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 se začátkem v 17 hodin, vstup je volný. 

Již 21. přednáškový cyklus bude zahájen v pondělí 6. března 2017 v 17 hodin v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí.

Program přednášek

6. března
Milan Fiala: Restaurování zámku Nebílovy

Nebílovský kastelán Milan Fiala promluví o historii zámku (v Plzeňské kraji) včetně neblahých události 20. století, které vedly k jeho devastaci. Posluchači se také dozvědí o postupné rekonstrukci zámku, a zejména o tamějším Tanečním sále, jehož restaurování v letech 2012–2013 patří k nejnáročnějším restaurátorským akcím v Čechách v posledních desetiletích.

20. března
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.: O bláznech a darmožroutech podle pokutních register Petra Voka z Rožmberka

Přednášející se zaměří na výklad jedné z kreseb v proslulých pokutních registrech Petra Voka z Rožmberka. V nich se dochovaly  autentické  písemné záznamy z bujarých šlechtických pijatik, které vypovídají nejenom o jednotlivých aktérech, ale také o překvapivých souvislostech aristokratických zábav v době renesance. Přednáška navazuje na autorův výklad kreseb v pokutních registrech prezentovaný v přednáškovém cyklu č. 13 z roku 2012 (O žhavém ženském pohlaví aneb Variace na renesanční gender téma podle pokutních register Petra Voka z Rožmberka).

3. dubna
PhDr. Jarmila Čiháková: O objevu a prezentaci rotundy sv. Václava v Praze na Malé Straně

18. dubna
Bc. Jaroslav Vaculík:  „En garde“ – šerm v proměnách času

Přednáška představí historii šermu od renesance přes novověk až po období československé první republiky. Tehdy šerm představoval vznešené umění, kterému se tradičně věnovala šlechta, vedle ní už ale také stále rostoucí počet běžných občanů mladého demokratického státu. Zárukou poutavé přednášky je skutečnost, že přednášející je profesionálním šermířem a navíc držitelem prestižního titulu Maître tireur d'armes uděleného Francouzskou šermířskou akademií.

2. května
Ing. Petr Svoboda: Historie a současnost vily Stiassni v Brně

Vila Stiassni, v Brně známá spíše jako vládní vila, se otevřela veřejnosti po rozsáhlé obnově na konci roku 2014.  Vilu si nechal pro svoji rodinu postavit brněnský textilní továrník Alfred Stiassni v letech 1927–1929.  Devět let po nastěhování však židovská rodina musela uprchnout před nastupujícím nacismem. Po druhé světové válce začala sloužit jako luxusní hotel pro významné státní návštěvy. Šťastné i pohnuté osudy vily a jejích obyvatel představí její současný správce Petr Svoboda.

15. května
Ing. arch. Věra Horová: Magická hora Radhošť

Tématem poslední přednášky jarního přednáškového cyklu bude kulturní krajina Moravskoslezských  Beskyd, formovaná generacemi s láskou k rodnému kraji a k přírodě.  V době postupujícího národního uvědomění a stále rostoucího zájmu o přírodu, sport a turistiku na přelomu 19. a 20. století zde vznikala dodnes obdivovaná díla sochaře Albína Poláška, architekta Dušana Jurkoviče a dalších umělců. Přednáška se zaměří mimo jiné na památky této jedinečné krajiny během putování z horského sedla Pustevny přes hřeben na vrchol hory Radhošť, která se stala Mekkou českého turismu.

Přehled proběhlých přednáškových cyklů