Přednáškový cyklus

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích pořádá veřejný přednáškový cyklus v jarním a podzimním termínu.

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.  Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek. Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Přednášky probíhají v nově obnoveném přednáškovém sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, na Senovážném náměstí 6 vždy
od 17 hodin
, vstup volný. 

21. přednáškový cyklus bude zahájen v pondělí 6. března 2017 v 17.00 hodin v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí.

Program přednášek

 

6. března 2017

Milan Fiala

Restaurování zámku Nebílovy

Nebílovský kastelán Milan Fiala promluví o historii zámku (v Plzeňské kraji) včetně neblahých události 20. století, které vedly k jeho devastaci. Posluchači se také dozvědí o postupné rekonstrukci zámku, a zejména o tamějším Tanečním sále, jehož restaurování v letech 2012 – 2013 patří k nejnáročnějším restaurátorským akcím v Čechách v posledních desetiletích. 

 

20. března 2017

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

O bláznech a darmožroutech podle pokutních register Petra Voka z Rožmberka

Přednášející se zaměří na výklad jedné z kreseb v proslulých pokutních registrech Petra Voka z Rožmberka. V nich se dochovaly  autentické  písemné záznamy z bujarých šlechtických pijatik, které vypovídají nejenom o jednotlivých aktérech, ale také o překvapivých souvislostech aristokratických zábav v době renesance. Přednáška navazuje na autorův výklad kreseb v pokutních registrech prezentovaný v přednáškovém cyklu č. 13 z roku 2012 (O žhavém ženském pohlaví aneb Variace na renesanční gender téma podle pokutních register Petra Voka z Rožmberka). 

 

3. dubna 2017

PhDr. Jarmila Čiháková

O objevu a prezentaci rotundy sv. Václava - v Praze na Malé Straně 

 

18. dubna 2017

Bc. Jaroslav Vaculík

“En garde” - šerm v proměnách času

 

2. května 2017

Ing. Petr Svoboda

Historie a současnost vily Stiassni v Brně

 

15. května 2017

Ing. arch. Věra Horová

Magická hora Radhošť

 

 

Přehled proběhlých přednáškových cyklů