Přednáškový cyklus

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích pořádá veřejný přednáškový cyklus v jarním a podzimním termínu.

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.  Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek. Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Přednášky probíhají v nově obnoveném přednáškovém sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 se začátkem v 17 hodin, vstup je volný. 

Jarní běh 23. veřejného přednáškového cyklu startuje již v pondělí 5. března od 17 hodin přednáškou Mgr. Mileny Hajné, PhD. na téma portréty renesanční šlechty. Těšit se můžete na řadu dalších zajímavých témat z oblasti kulturní historie i péče o památky.

Program přednášek

5. března 2018

Mgr. Milena Hajná, Ph.D. , M.A.: Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty  

Milena Hajná během své přednášky vylíčí příběh oblékání aristokratů v době renesance v širším rámci jejich životního cyklu. Na základě výzkumu původních obrazových a písemných pramenů popíše přelomové okamžiky v životě člověka, jako byl křest, zasnoubení, svatba, vdovství a úmrtí. Zaměří se především na interpretaci šlechtických portrétů, které naznačují mnohé o povaze a vkusu znázorněných osobností, stejně jako o dobové každodennosti a oděvní symbolice.

19. března 2018

Bc. Vít Pávek: Dolní državy Schwarzenbergů v severozápadních Čechách

 

3. dubna

Mgr. Martin Slaba: Osudové osmičky na hlubockém  zámku 

 

23. dubna

Josef Palouda: Šablonová výmalba – mnohem větší, mnohem bohatší a úplně opomíjená sestra volné malby

 

9. května

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. - Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.: Výzkum a restaurování mozaiky Růženeckého kostela v Českých Budějovicích

 

21. května

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. - Václav Veřtát: Restaurování klášterní brány ve Vyšším Brodě

 

Plakát ke stažení zde.

 

 

Přehled proběhlých přednáškových cyklů