Dokončení obnovy zámku v Uherčicích a otevření nové prohlídkové trasy

Na podzim roku 2021 byla úspěšně dokončena první etapa obnovy zámku v Uherčicích. Realizací projektu „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“ z Integrovaného regionálního operačního programu se nejen zvýšila atraktivita zámku pro návštěvníky, ale i nabídka a standard poskytovaných služeb.

Národní památkový ústav uspěl s projektem téměř za 133 milionů korun v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který nabídl významnou příležitost investice do unikátního památkového fondu České republiky. Projekt „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“ byl z 85 % financován z prostředků EU.  

V říjnu 2019 byly práce na obnově zahájeny a zahrnovaly opravy a restaurování severního křídla zámku s Banketním sálem včetně zázemí pro pořádání kulturních akcí. V návaznosti na restaurované schodiště na hlavním nádvoří byly obnoveny přístupové prostory před Banketním sálem – modrý pokoj s květinovou výmalbou, pokoj s tureckým stanem, prostory mezipatra a chodby navazující na arkádu. Pozornost byla také věnována vybudování technické infrastruktury v areálu zámku – vnitřní rozvody elektro, vodovod a kanalizace. V obnoveném objektu koníren bylo vybudováno zázemí pro návštěvníky, pokladna, šatna a prodejna. Vstupní expozice je věnovaná poslední šlechtické rodině, která Uherčice vlastnila, a to Collalto et San Salvatore. Při rekonstrukci koníren byla opravena i venkovní fasáda se slunečními hodinami a dokončena obnova vstupního průjezdu s osazenými vázami.

Součástí projektu bylo i řešení bezbariérového přístupu do části areálu zámku. Revitalizována byla obě nádvoří  – arkádové a hlavní. V přízemí byla obnovena sala terrena a na ni navazující venkovní vyhlídka. Byla obnovena část fasád s cílem zachránit zanikající architektonické prvky sgrafitové výzdoby, byla obnovena drobná architektura v zahradách a vybudován nový informační a orientační systém v areálu zámku, zahrad a romantického parku.

V přízemí severního křídla zámku byl opraven byt pro šafáře, který se stane součástí prohlídkové trasy po hospodářském zázemí. Je vybavený tak, jak vypadal na konci 19. století.

Opravy na zámku v Uherčicích však tímto projektem nekončí. Na hotovou etapu obnovy z evropských fondů navázaly další opravy, dva projekty v celkové hodnotě za 60 milionů korun. Jde zejména o opravy a retransfery (opětovnou instalaci) štukové výzdoby sejmuté v 90. letech 20. století, která bude vrácena na původní místo. Hotovo by mělo být za dva roky a návštěvníci výsledek práce uvidí v roce 2024.

Nová prohlídková trasa uherčického zámku, situovaná do severního křídla objektu, zahrnuje apartmán hraběte Odoarda III. Collalto se salonem, hernou, pracovnou a ložnicí, dále učebnu, Banketní sál a  dva salonky mezipatra zámku. Hrabě Odoardo III. byl prvním z majitelů tohoto rodu, který se pustil po roce 1800 do stavebních úprav uherčického zámku, obnášejících mimo jiné také vybudování Banketního sálu a adaptace interiérů. Stavební aktivita nejenom v Uherčicích, ale také v Brtnici a vídeňském paláci souvisela s budováním kariéry Odoarda III. na rakouském císařském dvoře, jejímž vrcholem bylo získání knížecího titulu roku 1822. Pokoje apartmánu jsou zařízeny dobovým mobiliářem a vybaveny portréty nejbližších příbuzných Odoarda III., vyobrazeními rodových sídel a dalšími předměty, které pochází především z mobiliárního fondu Uherčice a svozového fondu Brtnice. Pro návštěvníky byla nová prohlídková trasa otevřena v sobotu 2. dubna 2022.

Zámek Uherčice, z přelomu 15. a 16. století, představuje jeden z největších zámeckých areálů v Česku. Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do jeho historie vepsány, je zámek označován jako „učebnice slohů“. Renesanční vzhled zámku doplňují barokní a neoklasicistní interiéry a spolu s romantickým krajinářským parkem je zapojený do širší krajiny jižní Moravy. Bohatá umělecká výzdoba interiérů se přes částečné narušení zachovala ve velmi autentické podobě. Kdysi také zámek býval oblíbenou zastávkou nejvyšší šlechty na cestě z Prahy do Vídně. Během komunistického režimu byl bohužel zdevastován činností státního statku, nápravného zařízení a pohraniční stráže natolik, že mu hrozil demoliční výměr.

 

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

TZ_zamek Uhercice_IROP.docx DOCX (280,15 KB)

Související kontakty

Mgr. Dagmar Šnajdarová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 573 301 435, 725 308 460
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 1

Ing. Alena Lysá

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 515 298 396, 773 785 280
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Uherčice
1/, Uherčice u Znojma 1

Mgr. Blanka Černá

  • tisková mluvčí
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 511 225
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
/,