Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Oslava víry a církve je jako pozoruhodný příklad barokní památky specifické pro střední Evropu od roku 2000 součástí Seznamu světového dědictví.

Sloup Nejsvětější Trojice podtrhuje vynikajícím způsobem hlavní náměstí jednoho z nejvýznamnějších moravských měst. Stavěl se několik desetiletí a vysvěcen byl roku 1754. Tato okázalá oslava církve a víry a vyjádření vděčnosti za ukončení dvou morových vln na Moravě z počátku 18. století je dílem kamenického mistra Václava Rendera, kamenné sochy s náboženskou tematikou jsou od sochaře Ondřeje Zahnera a dalších moravských umělců. Vrcholové sousoší z tepaného pozlaceného měděného plechu je prací zlatníka Šimona Forstnera. Sloup je mimořádný nejen svými rozměry (měří 35 metrů a kruhová základna má průměr 17 metrů) a bohatou sochařskou výzdobou, ale i vysokou kvalitou uměleckého provedení a kombinací užitých materiálů. Výjimečné je rovněž umístění malé centrální kaple s reliéfy do těla sloupu.