Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy

Rozsáhlá součást světového přírodního dědictví, které se skládá z 94 součástí v 18 státech Evropy. Českou republiku s této mezinárodní sérii reprezentuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny v Libereckém kraji, která je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách.

Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy jsou výsledkem postupného rozšiřování spolupráce na ochranu vynikajících příkladů relativně nenarušených bukových lesů mírného pásma, které vykazují široké spektrum komplexních ekosystémů a smíšených porostů buku evropského v různých podmínkách a prostředí.

Jizerskohorské bučiny představují v mezinárodním měřítku jedinečný a významný ekosystém –komplex smíšeného, převážně bukového lesa s geomorfologicky významnými útvary a s dochovanými přirozenými a přírodě blízkými rostlinnými a živočišnými společenstvy vázanými na toto specifické prostředí a plnícími funkci zachování a reprodukce genetického potenciálu původních lesních dřevin.