Zákony související

- Zákon o ochraně přírody a krajiny
- Katastrální zákon - Zákon o katastru nemovitostí
- Zákon občanský zákoník
- Zákon o pohřebnictví
- Horní zákon - Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství
- Zákon o vodách
- Zákon o válečných hrobech a pietních místech
- Zákon o pozemních komunikacích
- Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
- Zákon o archivnictví a spisové službě
- Autorský zákon
- Knihovní zákon - zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
- Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.