Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Náplní projektu v rámci programu NAKI vbylo provést výzkum zámeckých knihovních fondů 16. století s cílem vytvořit výsledky využitelné pro uchování, prezentaci a edukaci v oblasti historických knihovních fondů.

Projekt zahrnuje analýzu a modifikaci stávajících knihovnických a knihovědných metod a jejich aplikaci pro systematické poznání a vyhodnocení tištěné produkce 16. století ve fondech zámeckých knihoven ČR Druhou oblastí je zpracování a ověření certifikované metodiky preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách NPÚ. Výsledky zpracování a analýzy budou použity pro prezentaci fondů zámeckých knihoven, kde se pozornost soustředí kromě klasických metod i na nové metody a formy zpřístupnění. Zpřístupněn bude webový portál fondů zámeckých knihoven s důrazem na tisky 16. století včetně unikátních tisků, existujících pouze ve fondech zámeckých knihoven.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Pavel Hájek

Na řešení se dále podíleli:

  • Karel Bobek, PhDr. Pavla Holíková, Mgr. Marta Koubová, Mgr. Eva Macková, PhDr. Ludmila Ourodová, Mgr. Tomáš Štumbauer

Výsledky projektu v RIV:

Počet výsledků projektu v RIV celkem

21

Metodika:

Metodika tvorby rozšířeného záznamu národních autorit (pro oblast zpracování tisků 16. století). Osobní jména a korporace - formát MARC21 (2015)

Metodika:

Metodika Preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ (2016)

Recenzovaný odborný článek

Tisky 16. století v zámeckých knihovnách (2012)

Recenzovaný odborný článek

Unikátní tisk špýrského tiskaře Anastasia Nolta v křivoklátské knihovně (2013)

Recenzovaný odborný článek

Strážnický konvolut vzácných tisků i proveniencí (2014)

Recenzovaný odborný článek

Knihovna Veita Ulricha Marschalla z Ebnetu (2015)

Odborná kniha:

Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (2015)

Recenzovaný odborný článek

Šlechtická knihovna státního zámku Kynžvart (v historických souvislostech). Studie k rukopisnému a knižnímu fondu zámecké knihovny. (2013)

Metodika:

Metodika tvorby rozšířeného bibliografického popisu starých tisků se zaměřením na tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (2014)

Metodika:

Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek (2014)

Výstava:

Knihovna Václava z Rovného (2014)

Výstava:

Tisky 16. století v západočeských zámeckých knihovnách (2014)

Odborná kniha:

Knihovna Václava z Rovného. Katalog výstavy (2014)

Odborná kniha:

Tisky 16. století v západočeských zámeckých knihovnách. Katalog výstavy (2014)

Specializovaná mapa s odborným obsahem:

Zámecké knihovny České republiky. Interiérové a svozové knihovny se zaměřením na fondy obsahující tisky 16. století (2015)

Výstava:

Typografické poklady ze sbírek Lichnovských (2015)

Odborná kniha:

Typografické poklady ze sbírek Lichnovských. Katalog výstavy (2015)

Recenzovaný odborný článek

Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov. Příspěvek k poznání vlastnických proměn (2015)

Software:

Portál historických fondů zámeckých knihoven s důrazem na tisky 16. století. (2015)

Odborná kniha:

Tisky 16. Století v zámeckých knihovnách České republiky (2015)

Metodika:

Metodika Preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ (2016)