Metodická centra

Metodická centra Národního památkového ústavu poskytují prostor pro koncentrovaný výzkum určitého tématu a zároveň zázemí umožňující prezentovat poznatky z výzkumu a předávat je dalším odborníkům i veřejnosti nejčastěji formou výstav, přednášek či workshopů.

Pracovníci center navíc metodicky vedou a podporují činnost odborníků působících na jednotlivých územních pracovištích NPÚ. Společně s nimi sjednocují terminologii, přístupy i postupy výzkumu a hledají cesty, jak získané poznatky uvádět do praxe památkové péče.

  • Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě se zaměřuje na poznání, dokumentaci a ochranu technických a průmyslových památek tedy objektů, areálů a technického zařízení souvisejících s těžbou, výrobou, dopravou nebo skladováním.
  • Metodické centrum moderní architektury v Brně se věnuje jednak období mezi dvěma světovými válkami, kdy na území Československa vzniklo velké množství staveb světové úrovně. Dále se zabývá monitoringem ohrožených památkově hodnotných staveb z doby druhé poloviny 20. stol.
  • Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži se zaměřuje na poznání a prezentaci zahradní kultury a hodnot památek zahradního umění, jež propojují dokonalost přírody se schopnostmi umělců mnoha různých oborů, a na hledání způsobů, jak o ně kvalitně pečovat.