Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2006

Podrobné informace

Rok vydání:

2006

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

ISBN:

978-80-86570-09-9

70 Kč

Nedostupné

70 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

OBSAH:

Úvodní slovo 5

Lidová architektura Záhoří / Jiří Kaláb  6

Historické skleníky v Olomouckém kraji /Jozef Laššák  11

Architektonický vývoj Mohelnice druhé poloviny 19. a ve 20. století / Martina Mertová  14

Poštovní přepřahací stanice s pojezdovou vozovnou a zájezdním hostincem v Loučné nad Desnou / Miroslav Papoušek, Tomáš Vítek  24

Sakrální památky na Zlatohorsku / Eva Pulkrtová  29

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, okr. Prostějov / Tomáš Vítek  32

Raně gotický kostel ve Vidnavě, okr. Jeseník / Tomáš Vítek  39

Varhany v českých zemích / Robert Ponča, Viktor Ponča  43

Technický stav varhan z hlediska jejich životnosti, poruch a užívání / Robert Ponča, Viktor Ponča   46

Varhany s pneumatickou trakturou / Robert Ponča, Viktor Ponča  49

Pět pohledů na aktuální otázky reflexe varhan /Petr Lyko  53

1. Romantické varhany jako technický a umělecký fenomén 54

2. Památková péče ve vztahu k romantickým varhanám 60

3. Varhany v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně v kontextu technologického vývoje nástrojů firmy Rieger v meziválečném období  62

4. K vybraným tendencím v soudobém varhanářství  65

5. K otázce tzv. romantických varhan v českých zemích z hlediska jejich taxonomického vymezení  69

Zusammenfassung  77

Seznam vyobrazení  89

Obrazová příloha  95