Ceny Patrimonium pro futuro za péči o památky mají své vítěze

Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší počiny v památkové péči. Slavnostní předávání se uskutečnilo 15. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze. I letos ho mohli diváci České televize sledovat v přímém přenosu na ČT art. Na „Památkářského Oscara“ byly nominovány projekty v osmi hlavních kategoriích. Udělena byla také cena veřejnosti a Cena generální ředitelky. Skleněné ceny pro Patrimonium i letos vyrobila společnost Lasvit podle návrhu výtvarníka Kurta Gebauera.

Záznam slavnostního udílení cen NPÚ Patrimonium pro futuro můžete zhlédnout zde.


Cena Patrimonium pro futuro hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat zástupce, kteří se následně ucházejí o ocenění v daných kategoriích. 

Skleněné ceny pro vítězné projekty i letos vyrobila společnost Lasvit podle návrhu Kurta Gebauera


Do soutěže bylo letos nominováno 35 pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírala vítěze jednotlivých kategorií, veřejnost vybrala vítěze ceny Památky děkují  v online hlasování, které probíhalo od 15. června do 30. září 2022.


Objev/nález roku

V kategorii objev/nález roku ocenění získal Nález renesančních maleb v kostele v Úlicích. Kostel sv. Vavřince pochází z počátku 17. století. Průzkumem byly odhaleny dosud neznámé renesanční omítky s původními malbami, které nevykazují poškození mladšími úpravami. Pro svoji kvalitu a rozsah jsou objevem nadregionálního významu. Odborná komise ocenila mimořádný zájem obce a starosty o kvalitní obnovu kostela a precizní práci restaurátorů.
 

Cenu převzali restaurátor Jiří Suchan a starosta obce Úlice Ondřej Bacho

Záchrana památky

Cenu za záchranu památky převzal Petr Adamec, starosta města Loket, za záchranu Městské dvorany v Lokti. Ta je významnou součástí historického jádra a díky aktivnímu přístupu vedení města se jí podařilo navrátit historickou podobu i funkci společenského, kulturního a vzdělávacího centra.

Cenu převzal starosta města Loket Petr Adamec


Příkladná správa a prezentace památkových objektů

Teprve podruhé byla letos udělena cena za příkladnou správu a prezentaci památky. Ocenění převzala Ivana Holásková, kastelánka zámku Lednice. Pracuje zde již 44 let, kastelánkou je od roku 1994. Zasadila se o to, že se zámek proměňuje ve skvost a stal se památkou UNESCO.

Cenu obdržela Ivana Holásková


Restaurování památky

V kategorii restaurování památky ocenění převzala restaurátorka Markéta Pavlíková za Restaurování oltáře Panny Marie z kostela v Chrudimi. Porota ocenila důkladnost průzkumné fáze, zodpovědně stanovenou koncepci restaurování i precizní provedení náročné realizace.

Cenu převzala restaurátorka Markéta Pavlíková


Osobnosti památkové péče

Osobnostmi památkové péče se stali Jindřich Rineš, in memoriamJiří Kaše, in memoriam.

Ing. Jindřich Rineš (1943-2016) byl respektován napříč oborem památkové péče a uznáván pro odborné dovednosti projektanta i jeho lidské kvality.

Podílel se například na obnově kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, obnovy národní kulturní památky Klášter premonstrátů v Teplé nebo kláštera v Kladrubech.

Ocenění převzala Tereza Rinešová, dcera Jindřicha Rineše


Mgr. Jiří Kaše (1946-2022), přední český kunsthistorik, je znám jako odborník na barokní umění, prezentátor díla Matyáše Bernarda Brauna, ale i Josefa Váchala. Podnětem k nominaci byla památkářská práce a také založení restaurátorského školství v Litomyšli.

Ocenění převzal Jakub Kaše, syn Jiřího Kašeho


Prezentace a popularizace

Soustavný výzkum a prezentace ohrožených továrních komínů je vítězem v oblasti prezentace a popularizace. Porota ocenila Michala Horáčka a Martina Vonku z fakulty stavební ČVUT v Praze za jejich výzkum a úsilí zprostředkovat problematiku továrních komínů veřejnosti.

Cenu převzali Martin Vonka a Michal Horáček z Fakulty stavební ČVUT v Praze

Obnova památky

Vítězem kategorie obnova památky se stala Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi za Obnovu kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Tato národní kulturní památka je nejvýznamnějším duchovním centrem Čech spojeným s počátky českého státu. Celková stavebně restaurátorská obnova areálu kostela je výjimečná svojí komplexností, náročností, kvalitou i svým duchovním rozměrem.

Cenu převzal probošt Libor Bulín z Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi


Cena generální ředitelky NPÚ

Mimořádně dva projekty, a to Záchrana motorového železničního vozu Slovenská strela a také Obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku získaly letos Cenu generální ředitelky NPÚ, která je udělována napříč všemi kategoriemi.

Motorový vůz M 290.002 je národní kulturní památkou. Jde o jediný dochovaný exemplář tohoto typu vyrobený v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po 61 letech chátrání byl tento unikátní vůz zachráněn. Podílel se na tom tým techniků, řemeslníků a restaurátorů rozmanitých profesí. Ocenění převzali zástupci vlastníka Tatra Trucks.

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková ocenila také Římskokatolickou farnost Fulnek a restaurátory za celkovou obnovu kostela Nejsvětější Trojice, která zdůraznila krásu barokních hodnot a odhalila netušené doklady pozdně gotického umění.

Ocenění  za Záchranu motorového železničního vozu Slovenská strela převzali odborný garant Jiří Střecha, restaurátor Jan Palas a Jan Jurkovič za Tatra Trucks
Ocenění za Obnovu kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku převzali restaurátor Filip Menzel a Miroslav Přikryl za Biskupství ostravsko-opavské


Cena veřejnosti Památky děkují

Veřejnost v online hlasování rozhodla o udělení ceny Památky děkují projektu Obnova glorietu v Růžové zahradě zámku v Děčíně. Díky tomu, že vlastník, město Děčín, chápal umělecko-historickou kvalitu glorietu a byl ochotný se na jeho obnově zásadně finanční podílet, mohlo v letech 2020-2021 dojít k celkové renovaci stavby, která v té době byla v havarijním stavu.

Cenu převzali primátor Jiří Anděl, projektant Tomáš Efler a Štěpánka Špačková za město Děčín 

 

Medailonky nominací

 


Speciální poděkování patří všem partnerům, kteří se na předávání cen NPÚ podíleli: