Záchrana Městské dvorany v Lokti

Budova nazývaná Městská dvorana je významnou součástí panoramatu památkové rezervace historického jádra města Lokte. Budova z konce 19. století přešla po roce 1989 do soukromých rukou a nastalo období její postupné degradace, které dospělo až k úvahám o demolici. V roce 2014 byla Dvorana prohlášena kulturní památkou a po roce 2018 nové vedení města připravilo projekt záchrany cenného objektu. V loňském roce bylo úsilí úspěšně završeno.

  • Záchrana památky: Městská dvorana v Lokti po obnově

    Záchrana památky: Městská dvorana v Lokti po obnově

Budova postavená v letech 1894–1895 kombinovala funkce internátu pro přespolní studenty zdejší reálné školy a společensko-kulturního zařízení pro obyvatele města. Byla navržena v eklektickém historizujícím slohu na místě několika měšťanských domů a tvořily ji dvě části – pětipodlažní s ubytovacími, stravovacími a provozními prostorami a s ní propojená nižší se sálem pro kulturní a sportovní činnost.

Po druhé světové válce se do uprázdněné budovy přestěhoval místní národní výbor, ovšem na konci 80. let 20. století přestala být využívána a její stav se začal rychle zhoršovat. Objektu brzy hrozila i demolice, přestože se v něm dochovala celá řada cenných architektonických prvků. Zničení hrozilo rovněž hodnotné polychromní výmalbě stropu sálu, neboť do střešní konstrukce objektu zatékalo.

Před obnovou - pohled na zdevastovanou dvoranu Záchrana památky: Městská dvorana v Lokti po obnově

První záchranné práce započaly v roce 2016, avšak byly spojené s provedením řady nevhodných úprav. Teprve s nástupem nové samosprávy v roce 2018 dostala se záchrana památky do souladu s principy památkové ochrany. Byla položena nová střešní krytina, obnoven krov a vnitřní i vnější omítky. Původní prvky výplní (okna a dveře), zábradlí nebo části keramických podlah byly zachráněny. V průběhu restaurování stropní výmalby sálu odborníci odhalili nejstarší vrstvu a kompletně ji rekonstruovali podle původního vzoru. Společenskému sálu byla navrácena podoba reprezentativního prostoru konce 19. století.

Městská dvorana byla jednou z dlouhodobě nejohroženějších památek v Karlovarském kraji. Iniciativní a aktivní přístup vedení města v čele se starostou Ing. Mgr. Petrem Adamcem při nápravě dříve provedených nevhodných stavebních zásahů a při přehodnocení původně zvolené koncepce vedl nejen k navrácení jeho historické podoby a zachování řady cenných architektonických prvků, ale i k návratu historické funkce Městské dvorany jako společenského, kulturního a vzdělávacího centra.

Za Karlovarský kraj nominuje ÚOP v Lokti.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je nominován Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Loket.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.