Výročí 50 let přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

16. listopadu 2022 uběhne 50 let od přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO. Seznam světového a kulturního přírodního dědictví od té doby čítá 1154 památek, které se nacházejí ve 167 zemích.

Zprávy památkové péče 2/2022 o památkách UNESCO

Tímto mimořádným výročím se zabývá také 2. číslo Zpráv památkové péče, které si klade za cíl především blíže představit témata, která s mezinárodně organizovanou péčí souvisejí.

Časopis si můžete pořídit zde.

Světové dědictví na webu NPÚ

Světové dědictví dlouhodobě prezentuje NPÚ i jako speciální část svého webu. Naleznete jej zde.