Stalo se – jaro 2023

Seznamte se s aktuálním děním na půdě NPÚ, nově otevřenými okruhy, dokončenými obnovami či slavnostními zahájeními.

Co vás zajímá?

Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje

První akce v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů s letošním podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje, proběhla ve sklárně Novosad a syn v Harrachově. Více si o ní můžete přečíst zde.

  • Jak slavnostní zahájení v Harrachově proběhlo? Podívejte se na reportáž České televize.
  • Kdo si na akci připil novosadským pivem? To zjistíte v následující galerii.

Harrachové dětem

Jak se mohou do roku Harrachů zapojit i děti?

Díky loňskému roku jsme i letos mysleli na žáky základních a středních škol. Do projektu „Děti památkám, památky dětem. Rok s šlechtickým rodem Harrachů“ se zapojilo na dvě desítky škol a několik jednotlivců. Úkolem je zvěčnit prostřednictvím libovolné výtvarné techniky památky spojené s rodem Harrachů či nejvýznamnější členy tohoto slavného rodu. Projekt je koncipován nejen jako soutěž, která odmění nejlepší výtvarné počiny, ale také jako vernisáž, která umožní všem pohlédnout na talent žáků, kteří se zapojí. Výstava prací proběhne 2. 5. – 29. 5. 2023  v Krajské vědecké knihovně v Liberci a 1. 6. – 4. 9. 2023 na SHZ Frýdlant.

Slavnostní zahájení sezóny a roku Harrachů na Hrádku u Nechanic

Brány jsou otevřeny, račte vstoupit! V sobotu 1. 4. byla zahájena letošní sezóna na zámku Hrádek u Nechanic. Při té příležitosti proběhl i křest publikace k letošnímu tématu projektu Po stopách šlechtických rodů, jímž je rod Harrachů. Právě Hrádek u Nechanic je s tímto rodem úzce spjat - jednalo se o jejich letní lovecké a reprezentační sídlo.

Víte, co skrývá logo letošního projektu Harrachové?

Letošní logo rodu Harrachů ukrývá průčelí Hrádku u Nechanic. Pokud se pozorně podíváte, uvidíte písmo H. Erb v logu je ohraničen velkým centrálním oknem shora a vstupem do zámku zespodu.

Klášter Kladruby – život v řádu

Klenot barokní gotiky opět září! Benediktinský klášter založený již před 900 lety voní po dlouhodobé obnově opět novotou. Přijeďte si mimo jiné přivonět i ke klášterním bylinkám v rajské zahradě. Skutečně jako v ráji...

 

Karlštejn – klenot české země

Na hradě je ženská! Chcete na něm být i vy? Přijeďte se podívat na český klenot v novém kabátě. Obnova Karlštejna trvala více než tři roky, slavnostně završena byla 21. dubna.

Foto k slavnostnímu zakončení obnovy

Kdo byl na slavnostním otevření hradu? Podívejte se do fotogalerie.

Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí

Návštěvníkům státního hradu Kunětická hora se poprvé otevřelo i dosud nepřístupné severní křídlo hradního paláce. Díky nově vybudované dřevěné konstrukci si nyní můžete užít unikátní výhled na hrad a okolí. Hradní expozice je nově doplněna zvukovými efekty. Gigantický drak – chlouba hradu – na Kunětické hoře zůstává. Zásadními úpravami prošel palác díky projektu IROP-ITI  „Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí“, který byl slavnostně ukončen za přítomnosti generální ředitelky Nadi Goryczkové, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a dalších významných hostů.

V letech 2021-2023 došlo k úpravě povrchů palácového nádvoří, obnově historických omítek jižního křídla paláce (během níž se např. odkrylo rudkové graffiti ještě z doby Pernštejnů), restaurování kamenických prvků, opravě elektrorozvodů a instalaci bezpečnostního osvětlení. Nově jsou také ozvučeny exteriéry a expoziční prostory. 

Zásadními změnami prošlo severní křídlo hradního paláce. Díky nové dřevěné konstrukci se návštěvníci poprvé dostanou až do úrovně druhého patra, odkud budou mít jedinečný výhled na hrad a jeho široké okolí. Ve spodní části někdejšího královského sálu pak bude díky novému dřevěnému podiu možné pořádání různorodých kulturních akcí.

Veřejnosti se hradní palác zpřístupní od 13. května formou volných prohlídek, výklad bude podáván vždy v celou hodinu na palácovém nádvoří.

Velikonoce na památkách

Jak probíhalo velikonoční období na našich památkách? Podívejte se na vybrané fotografie a načerpejte jarní atmosféru.

Invalidovna invalidům

Smyslůplná Invalidovna: poslepu, na vozíčku či se špunty v uších

Ve dnech 12.–13. dubna 2023 se v pražské Invalidovně uskutečnil kurz OPZ zaměřený na rozvoj kompetencí pracovníků Národního památkového ústavu jak interpretovat památky s osobami se zdravotním znevýhodněním. Místo nebylo vybráno náhodou, protože právě Invalidovna má téma vyrovnávání se se zdravotním handicapem ve svém genomu. Účastníkům kurzu se ve čtyřech půldenních blocích věnovali odborníci na komunikaci s nevidomými, neslyšícími či osobami s poruchami intelektu. Spektrum doplnili zástupci Pražské organizace vozíčkářů. V rámci praktických částí se účastníci vydali Invalidovnou poslepu s ucpávkami uší nebo na invalidním vozíku.

V závěrečné reflexi frekventanti kurzu ocenili příležitost setkat se s vozíčkáři, komunikovat s neslyšící lektorkou a vyzkoušet si prakticky možnosti a limity poznávání kulturního dědictví s handicapem. Věříme, že zdravotně znevýhodnění návštěvníci památek posílenou empatii našich průvodců ocení.

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás, jejž pořádá ÚOP v Telči, je již pevně ukotvenou tradicí, která si získala své příznivce a své publikum. Jeho součástí je nejen péče o kulturní památky, ale i další zajímavá témata z historie. Přednášející, kteří se věnují nejen péči o kulturní památky, ale i zajímavým historickým tématům, vycházejí jak z řad zaměstnanců ÚOP v Telči, tak z externích organizací.

Seminář o archeologii a památkové péči

V sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči proběhl ve čtvrtek 16. února 2023 seminář na téma „Archeologie a památková péče“ pořádaný ve spolupráci s orgánem památkové péče Magistrátu města Jihlavy.

Součástí semináře, který byl určen pro pracovníky městských úřadů mající v gesci památkovou péči a pro pracovníky Národního památkového ústavu, byly přednášky odborníků z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy university. Diskutovalo se o oznamovací povinnosti vlastníků, možnosti archeologických průzkumů, konzervaci torzální architektury a ochraně památek středověkého dolování. Účastníci semináře byli seznámeni s Archeologickou mapou ČR. Podrobněji byly představeny průzkumy zřícenin hradů Janštejn a Rokštejn a archeologická činnost na zámku v Brtnici.

Spolupráce Národního památkového ústavu a Magistrátu města Jihlavy bude pokračovat i v budoucnu, kdy proběhnou semináře na další témata z oblasti památkové péče.

 

Předseda Senátu navštívil pracoviště NPÚ v Telči

Předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil navštívil v pondělí 13. února 2023 telčské pracoviště Národního památkového ústavu.

Během hodinového jednání s ředitelem Mgr. Pavlem Macků byla probrána problematika obnovitelné energetiky v památkově chráněných územích a objektech (větrné elektrárny, fotovoltaické systémy), dále plánované úpravy veřejných prostranství a obnovy některých kulturních památek v Telči. Diskuze se týkala i možností letecké prospekce a dokumentace s drony. „Velmi si vážíme návštěvy pana předsedy Senátu a těší nás, že projevil zájem o spolupráci v oblasti leteckých činností, kde jsme předjednali zajímavý projekt“, konstatoval ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků (t.č. ve funkci).

Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity

Kolega Jaroslav Skopec se svým týmem zúročili výsledky svého pětiletého výzkumu v rámci výzvy NAKI II v podobě výstavy Středověké venkovské kostely okresu Louny, která byla k vidění na zámku Krásné Březno, pracovišti ústeckého ÚOP, do konce ledna. Rozsáhla stejnojmenná publikace byla dalším výstupem projektu.

Úspěšná turnovská výstava v Semilech

16. 1. – 19. 03. 2023, Státní okresní archiv v Semilech

Úspěšná výstava o turnovském staviteli Vladimíru Krýšovi v Muzeu Českého ráje v Turnově se dočkala své reprízy v prostorách okresního archivu v Semilech. Výstava věnovaná turnovskému architektovi a staviteli Vladimíru Krýšovi (1897-1951) připomíná 125. výročí narození této významné osobnosti, která zanechala výraznou stopu na moderní zástavbě jak v samotném Turnově, tak i v jeho širším okolí.

Výstava představila život a tvorbu Vladimíra Krýše prostřednictvím historické a současné fotografie, historické plánové dokumentace a modelu jedné z jeho navržených vil. Na výstavě byly prezentovány i architektovy osobní předměty, abychom se s touto, doposud spíše opomíjenou turnovskou osobností lépe seznámili.

V roce 1927 si Krýš založil vlastní firmu, která byla od svého vzniku projekčně i stavebně velmi plodná. S Krýšovým jménem se pojí výstavba rodinných a bytových domů i sakrálních staveb, které vznikají především od konce 20. let až do počátku 40. let 20. století. Mezi jeho nejvýznamnější turnovské stavby patří mj. Loumova vila v ulici Zelená cesta, Žákova vila v Bezručově ulici, jeho vlastní vila v Nádražní ulici, Husův sbor a hřbitovní kaple u Mariánského kostela. K jeho nejzdařilejším realizacím se řadí i semilský sbor Dr. Karla Farského.