Seminář o archeologii a památkové péči

Seminář o archeologii a památkové péči, foto: Lucie Herbricková

V sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči proběl ve čtvrtek 16. února 2023 seminář na téma „Archeologie a památková péče“ pořádaný ve spolupráci s orgánem památkové péče Magistrátu města Jihlavy.

Součástí semináře, který byl určen pro pracovníky městských úřadů majících v gesci památkovou péči a pro pracovníky Národního památkového ústavu, byly přednášky odborníků z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy university. K diskutovaným tématům patřily problematika oznamovací povinnosti vlastníků; možnosti archeologických průzkumů; konzervace torzální architektury a ochrana památek středověkého dolování. Účastníci semináře byly seznámeni s Archeologickou mapou ČR. Podrobněji byly představeny průzkumy zřícenin hradů Janštejn a Rokštejn a archeologická činnost na zámku v Brtnici.

Spolupráce Národního památkového ústavu a Magistrátu města Jihlavy bude pokračovat i v budoucnu, kdy proběhnou semináře na další témata z oblasti památkové péče.