Průzkumy památek II/2015

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

200 Kč

Nedostupné

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

ÚvodníkStudieMateriálie


Recenze


Z odborného tisku