Roubený dům na Plzeňsku

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Plzeň

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Jazyk:

česky

Počet stran:

160

ISBN:

978-80-85035-57-5

Neprodejná publikace je k dispozici v knihovně ÚOP v Plzni.

V oblasti Plzeňska (na území vymezeném okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město a Rokycany) přežívá nepočetný, ale velmi pozoruhodný roubený stavební fond, doplňovaný skupinou hrázděných staveb. Roubené konstrukce se pro svoji dostupnost (levný materiál, snadné zpracování) v minulosti hojně užívaly jak při výstavbě obytných domů, tak i hospodářských stavení (chlévů, stodol, komor, sýpek a dalších, i technických staveb). Nebyly specifikem jen lidového prostředí venkova, ale byly užívány rovněž u staveb vrchnostenských – setkáváme se i s rozlehlejšími dřevěnými objekty, jako jsou roubené mlýny, správní budovy dvorů i lázeňské domy. Cílem publikace  je prezentovat výzkum a poznání této stavební historie českého západu. Využito bylo i archivních snímků plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ, vznikajících od šedesátých let 20. století, které v řadě případů připomínají existenci dnes již zaniklých staveb. Řadu fotografií v průběhu 35 let zhotovil někdejší zaměstnanec organizace fotograf Jan Gryc, jehož odchod po dlouhé těžké nemoci si připomínáme v roce 2022. Publikace je katalogem stejnojmenné výstavy.

Obsah:
 • Úvodem
 • Technologie konstrukce roubených staveb
 • Nejstarší doklady roubeného domu na Plzeňsku
 • Městský, předměstský a vrchnostenský roubený dům
 • Roubený dům severního Plzeňska – Několik příkladů z terénu
 • Roubený dům jižního Plzeňska – Několik příkladů z terénu
 • Roubený dům Rokycanska
 • Sýpky
 • Chlévy a komory
 • Stodoly
 • Drobné sakrální stavby
 • Mlýny
 • Okna
 • Dveře
 • Prameny
 • Literatura
 • Jan Gryc (roubené stavby objektivem někdejšího fotografa pracoviště)

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat