Zprávy památkové péče 4/2014

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

88

95 Kč

poslední výtisky

Koupit

 

Editorial

 • KŘÍŽEK, Jiří, str. 265.

In Medias Res

 • NEJEDLÝ, Vratislav, 1. světová válka, památky a památkáři, str. 267–278.
 • KŘÍŽEK, Jiří, Památkář ve Velké válce, str. 279–282.
 • UHLÍKOVÁ, Kristina, Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny, str. 283–292.
 • SKŘEBSKÁ, Renata, Umění ve válce a válka v umění, str. 293–302.
 • MATĚJ, Miloš, Podíl výrobních podniků na území České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí, str. 303–309.
 • VÁCHA, Petr, Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce, str. 310–313.
 • HONYS, Vít, „V kalamitě, která má potkati naše české varhany…“ Rekvizice varhanních píšťal v 1. světové válce, str. 314–318.
 • BLAŽEK, Viktor, Meziválečná pomníková tvorba na Jičínsku a odkaz architekta Václava Weinzettla, str. 319–323.
 • SROVNAL, Filip, Polní kaple a brašny z kostela sv. Ignáce v Praze, str. 324–328.
 • ŽIAROVSKÝ Andrej; VAVŘINOVÁ, Valburga, Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und Liechtenstein svědectvím objektivu, str. 329–338.

Různé

 • ŠTERNOVÁ, Petra, Vojenský hřbitov kulturní památkou – Lada v Podještědí, str. 339–341
 • HANZL, Miroslav, Statické zajištění a konzervace torza Velké věže hradu Lipnice, str. 341–343
 • STORM, Vojtěch, Viollet-le-Duc, architetk, teoretik, dokumentátor a restaurátor francouzské gotiky. Ke 200 výročí narození, str. 345–348

Recenze, bibliografie

 • PETÁKOVÁ, Zdeňka, Zajímavá kniha Proměny montánní krajiny přibližuje minulost Krušnohoří, str. 348
 • ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Smutek architektury v Židenicích, str. 349

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.