Zprávy památkové péče 2/2020

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

111

catalog Tištěná verze

185 Kč

skladem

Koupit

Druhé číslo Zpráv památkové péče roku 2020 přináší reprezentativní vzorek rozmanitých výzkumných témat současné památkové péče. Celkům brněnské moderní architektury – konkrétně obytné výstavbě v Brně-Králově Poli a areálu brněnského výstaviště – se věnují úvodní dva články. Na ně navazuje příspěvek z dějin restaurování, v němž Markéta Grill-Janatová rozebírá obnovu a péči o liturgický textil v období státního socialismu. Exkurz do výtvarné kultury Číny s cílem zkoumat jeden z jejích významných komerčních exportů – dekorativní tapety – a jejich uplatnění v řadě českých zámeckých interiérů, přináší článek Lucie Olivové. Následuje studie autorů Jana Chlíbce a Jiřího Roháčka, jež sahá z prezentovaných článků nejhlouběji do minulosti. Autoři v textu komparují uměleckohistorickou a epigrafickou úroveň dvou šlechtických jihočeských nekropolí. Nové poznatky ohledně technologie výroby pevnostních cihel na příkladu Terezína pak přináší ve svém textu autorská dvojice Tomáš Hanzlíček a Jiří Hofman. Závěrečný článek hlavní rubriky, tentokrát z právnické sféry, nám přináší možnost seznámit se s recentními kauzami u Evropského soudu pro lidská práva, týkajících se ochrany kulturního dědictví. Způsob řešení střetu ochrany vlastnického práva a ochrany veřejného zájmu na zachování kulturního dědictví na úrovni Evropského soudu může být inspirativní pro řešení problémových okruhů památkové péče i v České republice. Jako obvykle přináší i toto číslo několik kratších zpráv a recenzí, mezi nimiž by neměl zapadnout pamětnický rozhovor s uznávanou autoritou naší památkové péče – profesorem Karlem Kibicem.

Obsah:

Materiálie, studie

 • Pavla Cenková, Aleš Homola / Od města k předměstí. Obytná výstavba v Brně-Králově Poli v letech 1919–1925
 • Lenka Štěpánková / Historie a principy památkové ochrany výstavního areálu na příkladu brněnského výstaviště
 • Markéta Grill-Janatová / Liturgický textil a jeho restaurování. Příspěvek k počátkům restaurování textilu v období od sklonku 50. do počátku 70. let 20. století
 • Lucie Olivová / Rozmanitost čínských tapet. K výzdobě interiérů v 18. a 19. století
 • Jan Chlíbec, Jiří Roháček / Šlechtické nekropole doby jagelonské a raného novověku – jejich význam a funkce: Bechyně a Němčice
 • Jan Malíř / Evropský soud pro lidská práva a ochrana kulturního dědictví pět let poté
 • Tomáš Hanzlíček, Jiří Hofman / Historické souvislosti výroby pevnostní cihly (technologické poznámky)

Různé

 • Jakub Bachtík, Vít Jesenský / Pro města bylo třeba něco udělat. Rozhovor s profesorem Karlem Kibicem o jeho kariéře v památkové péči, výzkumu radnic a vzniku městských památkových zón
 • Milan Jančo / Kohoutí útok. Kopie obrazu Paula de Vos ze sběrny Fondu národní obnovy v Půjčovní ulici v Praze II
 • Radek Lunga / Zvony v Kostelci u Jihlavy, Volfířově a Domašově – zdařilé anonymní práce velkomeziříčských renesančních dílen
 • Josef Němec / K dvěma letošním výročím brněnských architektů: Bohuslav Fuchs a Kamil Fuchs

Semináře, konference, akce

 • Stanislava Kučová, Jan Pařez, Ján Čáni, Lenka Militká / Mezinárodní den archeologie 2019 v NPÚ
 • Stanislava Kučová, Tomáš Řepa, Martin Tomášek / V Praze se sešli archeologové z celé Evropy
 • David Merta, Michaela Tvrzníková / Nicolaiova sbírka je online

Recenze

 • Adam Rejha / Konfiskované osudy
 • Zdeňka Petáková / Kniha o Klárově – unikátní autorský a vydavatelský počin