Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy, polsky

Počet stran:

255

ISBN:

978-80-87810-03-3

catalog Tištěná verze

180 Kč

Rozebráno

Publikace je výstupem z komplexního průzkumu technických zařízení poháněných vodou na území okresu Česká Lípa. Jedná se o identifikaci všech staveb a vodních děl v terénu a zpracování veškerého dostupného archivního materiálu včetně historické plánové dokumentace, dobových fotografií a pohlednic. V roce 2013 vyšla první část zpracovávaného území pod názvem Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku.

Kniha je členěna na úvodní kapitoly shrnující obecné informace a katalog veškerých nalezených objektů. Obecné kapitoly zahrnují přehled dostupných archivních pramenů a literaturu, popis členění vodních děl, ukázky typických znaků ze sledované oblasti a charakteristické rysy zdejších mlýnů, pil a textilních a vodárenských zařízení (stavebně konstrukční řešení, používané typy strojního zařízení a jejich vývoj apod.).

Katalogová abecedně řazená hesla mají jednotnou strukturu – lokalizaci vodních děl a výrobních objektů, popis jejich současného stavu a na závěr historii, stavební vývoj a interpretaci.

Nezbytnou součástí publikace je vedle běžného poznámkového aparátu, seznamu použitých pramenů a literatury, německých názvů dotčených obcí a seznamu zkratek také výčet autorů historických stavebních plánů a bohatý obrazový materiál, zejména četné dobové fotografie, ukázky z archivních plánů, terénní zaměření a skici vodních děl, staveb nebo jejich detailů a fotodokumentace současného stavu.

V rámci zpracování tématu se podařilo objevit velmi významné stavby nebo jejich součásti. Dokumentovány byly například unikátní skalní výpusti rybníků středověkého původu, nejstarší datovaný náhon se skalní štolou v Čechách v Rozprechticích u Dubé (1528), intaktně zachované mlýnské hranice, cenné zařízení zdejších mlýnů, pil a zejména čerpací stanic vodovodů a další pozoruhodné objekty.

Obě publikace tvoří součást volné edice zabývající technickými stavbami a jejich historií na území Libereckého kraje. Mimo uvedeného titulu vyšly v roce 2011 Technické stavby Frýdlantska. Dopravní stavby a objekty. Cihlářství a cihelny. Zámecký pivovar autora Petra Freiwilliga a v roce 2013 titul Znamení dálek. Památky dopravního značení v Libereckém kraji autora Pavla Jakubce.

Ukázku z knihy si můžete prohlédnout zde.