Technické stavby Frýdlantska. Dopravní stavby a objekty, cihlářství a cihelny, zámecký pivovar

Podrobné informace

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Počet stran:

128

ISBN:

978-80-904852-2-8

Autor čtenářům předkládá výsledky archivního a terénního průzkumu historických technických objektů ve Frýdlantském výběžku, které shromažďoval několik let. V kapitole o dopravních stavbách přibližuje historii starých obchodních cest, nejstarších silnic, stavbu železnic, mostů a tunelů. Zabývá se také budovami, které dodnes stojí na tamních nádražích.

Velká část práce je věnována kdysi hojně rozšířeným cihelnám. Těch na Frýdlantsku v závěru 19. století existovalo několik desítek. Vedle konkrétních staveb jsou podrobně popsány tehdejší postupy výroby cihel, střešních tašek a dalšího cihlářského zboží.

K dějinám Frýdlantska po staletí patřilo také vaření piva. Proto se autor věnuje i zámeckému pivovaru a sladovně ve Frýdlantu. Kromě poznatků o jejich pozoruhodném stavebním vývoji se čtenář dozví mnohé o technologii výroby piva.

Texty doprovází bohatý obrazový materiál s mnoha dosud nepublikovanými historickými snímky a unikátními stavební plány.

Publikace zdarma dostupná zde.