Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

212

ISBN:

978-80-88240-17-4

catalog Tištěná verze

190 Kč

Nedostupné

190 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

 

2. doplněné vydání

V roce 1829 uveřejňuje profesor mineralogie a zbožíznalectví na vídeňské polytechnice František Xaver Riepl na tehdejší dobu odvážný a velkorysý návrh na stavbu více než 400 kilometrů dlouhé železnice vedené z Vídně napříč habsburskou monarchií Moravou a Slezskem do polské Haliče. Dráha i stejnojmenná akciová společnost se zapsala do dějin dopravy pod názvem k. k. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (dále KFNB), c.k. Severní dráha císaře Ferdinanda. Po rozpadu Rakousko – Uherska se ocitla na území tří nástupnických států: Rakouska, Československa a Polska. Publikace prezentuje metodická východiska památkové péče ve vztahu k ochraně a péči o drážní stavby. V části typologie je analyzován architektonický vývoj základních stavebních druhů na tratích KFNB koncipovaný v chronologickém sledu s vazbami na dochované realizace v Polsku a Rakousku a na dalších tratích, které stavěla nebo provozovala společnost KFNB na území dnešní České republiky. Výběrový katalog jednotlivých stanic bývalé KFNB na území České republiky, v jejichž staničním obvodu se nacházejí kulturní památky, se zaměřuje na fyzicky dochované objekty s jasným vymezením jejich památkových hodnot nejen ve vztahu k dané stanici, ale i trati jako celku.

Na tento titul tematicky navazuje publikace stejné autorky Kulturní dědictví Severní státní dráhy, vydaná v roce 2016.

Obsah:

Železnice z pohledu památkové péče

Historie vzniku a výstavby Severní dráhy císaře Ferdinanda

Uspořádání nádraží

Typologie drážních budov Severní dráhy císaře Ferdinanda 

 •    Výpravní budovy
 •    Vodárny
 •    Obytné domy a kasárna
 •    Strážní domky
 •    Stavědla a hradla
 •    Výtopny, remízy, depa
 •    Lampárny a acetylenovny
 •    Sklady

Katalog železničních stanic Severní dráhy císaře Ferdinanda 

 •    Bohumín
 •    Brno
 •    Brodek u Přerova
 •    Český Těšín
 •    Drahotuše
 •    Frýdek-Místek
 •    Grygov
 •    Hladké Životice
 •    Hranice na Moravě – viadukt
 •    Jezernice – viadukt
 •    Jistebník
 •    Lipník nad Bečvou
 •    Opava-východ
 •    Ostrava, bývalá lokomotivní výtopna Baňské dráhy
 •    Ostrava-střed
 •    Ostrava-Svinov
 •    Prosenice
 •    Přerov
 •    Rajhrad
 •    Slavíč – tunel
 •    Studénka
 •    Suchdol nad Odrou

Závěr

Mapa tratí společnosti Společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda

Přehled tratí, provozovaných Společností Severní dráhy císaře Ferdinanda

Literatura a prameny

Summary