Památky Vysočiny. Sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Telč

Jazyk:

česky

Počet stran:

216

ISBN:

978-80-906167-6-9

catalog Tištěná verze

200 Kč

Nedostupné

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Telči

Široká tematická paleta je určujícím rysem Památek Vysočiny 2016. Čtenář zde nalezne  kulturněhistorické studie, terénní průzkumy i zhodnocení obnovy regionálních památek. První část představují odborné články nejen z oblasti historie, ale i příbuzných oborů. Druhou část tradičně tvoří akce obnovy, které mají čtenáři přiblížit architektonicky, historicky či umělecky cenné objekty. Tentokrát je pozornost zaměřena na obnovu kostela sv. Víta v Jemnici, obnovu fasád hradu Ledeč nad Sázavou a na rekonstrukci Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Třetí část sborníku vyplňují zprávy informující například o projektu Telč, jezuité, řád a jeho mecenáši, na němž se telčské pracoviště Národního památkového ústavu podílí. Publikace zmiňuje rovněž seminář o historických hřbitovech, který proběhl ve spolupráci s Ústavem historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. V tomto vydání se  podařilo rozvrhem a náměty jednotlivých příspěvků pokrýt všech pět vysočinských okresů.

Obsah:
 • Úvodní slovo

Odborné články

 • Roman Svoboda  / Historie Lidové malírny v Telči
 • Jan Klimeš, Táňa Šlézová / Rekonstrukce koruny hráze Sedlické přehrady. Kulturně-historický význam vodního díla a jeho památková obnova
 • Terezie Vohralíková / „Krásná samota v nejisté době.“ Poutní místo Křemešník v letech 1938–1949 pohledem Knihy pamětí
 • Lenka Brychtová / Sochařská výzdoba v Telči
 • Jan Salava / Marginálie k souvislostem výzdoby Císařského sálu na zámku v Telči
 • Pavel Borský / Kostel sv. Petra v okovech v Krahulově
 • Ivan Minář, Marek Peška / Zanikající venkovský dům v Osovém u Velkého Meziříčí
 • Jiří Neubert / Vila Marie Karas v Jihlavě

Akce obnovy

 • Petr Severa / Celková obnova kostela sv. Víta v Jemnici
 • David Pavlata / Obnova fasád hradu Ledeč nad Sázavou
 • David Pavlata / Rekonstrukce Staré radnice v Havlíčkově Brodě

Zprávy

 • Jana Záškodová / Telč a Tovaryšstvo Ježíšovo. Představení projektu
 • Miloslav Záškoda / Jezuité v českých dějinách. Obraz a kritika
 • David Pavlata, Terezie Vohralíková / Seminář o historických hřbitovech