Památky Vysočiny. Sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2015

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Telč

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Telči

Jazyk:

česky

Počet stran:

184

ISBN:

978-80-906167-3-8

catalog Tištěná verze

200 Kč

Nedostupné

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Telči

Publikace je ohlédnutím za zajímavými počiny v oblasti památkové péče v roce 2015 v Kraji Vysočina. Seznamuje odbornou i laickou veřejnost s památkami v tomto regionu a inspiruje čtenáře ke kulturním aktivitám. Čtenář zde nalezne nejen témata z archeologie, lidového stavitelství či z dějin umění, ale i vybrané ukázky příkladných obnov památkově významných objektů. Kromě toho jsou zde prezentovány tři příspěvky vycházející ze stavebněhistorických a operativně dokumentačních průzkumů (příspěvek Pavla Borského o domě v ulici Matky Boží v Jihlavě, článek Pavla Macků o unikátně dochovaném vesnickém domě v Daňkovicích na Žďársku a příspěvek Ivana Mináře o proměnách a vývoji Nápravníkova stavení na Zichpilu v Humpolci). K zajímavým určitě patří článek o obnově středověké tvrze v Sudkově Dole na Pelhřimovsku. V tomto čísle se  podařilo rozvrhem a náměty jednotlivých příspěvků pokrýt všech pět vysočinských okresů.

Obsah:
 • Úvodní slovo
ODBORNÉ ČLÁNKY
 • Anna Hamrlová / Holandská krajinomalba ze zámku Plaveč ve sbírkách státního zámku Náměšť nad Oslavou
 • Jan Večeřa / Několik poznámek k dochovaným pozůstatkům hradu Ronov nad Sázavou
 • Pavel Borský / Dům v ulici Matky Boží 35 v Jihlavě (neznámý sakrální objekt)
 • Pavel Macků / Unikátně dochovaný vesnický dům s černou kuchyní v Daňkovicích na Žďársku
 • Ivan Minář / Záchrana Nápravníkova stavení v Humpolci v lokalitě Zichpil
 • Jitka Vězdová / Sochařské dílo Alexandra Jelínka na Vysočině
 • Václav Šedivý / Díla táborského sochaře Jana Vítězslava Duška v Kraji Vysočina
AKCE OBNOVY
 • Táňa Šlézová, Terezie Vohralíková / Obnova středověké tvrze v Sudkově Dole
 • Petr Severa / Komplexní obnova konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě. Restaurování hlavního oltáře
 • David Pavlata / Kostel v Číhošti. Vznik nového poutního místa
ZPRÁVY  
 • Kateřina Samojská / Akce „ Poznej svůj dům“ v Telči 19. září 2015
 • Kateřina Samojská / Mezinárodní den archeologie v Telči 17. října 2015