Hugo Franz Salm, průkopník průmyslové revoluce: železářský magnát – mecenáš – sběratel – lidumil: 1776–1836

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

164

ISBN:

978-80-87231-35-7

250 Kč

skladem

Koupit

250 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Kroměříži

Hugo Franz starohrabě Salm, významný moravský šlechtic, je považován za nejvýraznější postavu rakouské průmyslové revoluce. Z Anglie přivezl do Brna soubor technických nákresů nejmodernějších anglických spřádacích strojů, které byly do té doby v rakouských zemích zcela neznámé. V sídlech anglické aristokracie objevil svět antického sochařského umění a rozhodl se odlévat podobné monumentální sochy a vázy do železa ve svých blanenských železárnách. Jejich sádrové modely, zhotovené nejlepšími rakouskými sochaři, věnoval do sbírek Moravského zemského muzea, jehož byl spoluzakladatelem a významným mecenášem.  Na zámku v Rájci nad Svitavou shromáždil jednu z největších kolekcí rakouského romantického malířství.

Ukázky z knihy naleznete zde.

Publikaci je možné zakoupit i v pokladně státního zámku Rájec nad Svitavou.
Obsah:
 • Brno – hlavní město průmyslové revoluce v rakouské monarchii
 • Soukromá vědecká studia
 • Cesta do Anglie
 • SAG
 • Ignatz Veith von Pantz
 • Šlechtické divadlo – Brünner Liebhaber Theater
 • Illioneus
 • Josef von Hormayr zu Hortenburg
 • Salóny
 • Nejpoduvuhodnější kapitola uměleckých dějin rájeckého zámku: posta hraběnce Karl von Reichenbach – geniální chemik a hutní odborník
 • Řecké kráterové vázy a černé šperky
 • Hraběnčino parapluie a Salmův sen o železném domě
 • Salmovy železárny dobývají Vídeň a Terst
 • Nový modelér Friedrich Koch
 • Císařský dvůr kupuje černé litinové šperky
 • Tragická smrt správce hutí Karla Teubnera
 • Litinový kříž pro brněnský městský hřbitov
 • Josef von Hormayr v Mnichově
 • Antické a gotické
 • Smrt abbého Josefa Dobrovského
 • Blasius Höfel, host Johanna Wolfganga Goetha
 • Ludwig Förster se v Brně žení
 • Reichenbachův rival Franz Kleinpeter
 • Starohrabě Hugo Salm a divadelní ředitel Heinrich Schmidt
 • Pomník Josefa Dobrovského
 • Šichtmistr Brandt a Ludwig Förster
 • Pomník císaře Josefa u Rousínova
 • Z nebe padaly meteority
 • Summary
 • Seznam literatury
 • Prameny
 • Život Huga Franze starohraběte Salma v datech