Publikační činnost

Územní památková správa v Kroměříži vydává publikace, které nabízí k prodeji v Praze v knihkupectví NPÚ Na Perštýně, v prodejnách suvenýrů na památkových objektech ve správě NPÚ a na e-shopu NPÚ.

Tváře osvícenství

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži 2021
287 stran
ISBN 978-80-907400-8-2

 

Kancléř Václav Antonín z Kaunitz-Rietbergu, maršál Ernst Gideon von Laudon, mystik František Josef z Thun-Hohensteinu, důvěrník císařské rodiny starohrabě Antonín Karel Josef ze Salm-Reifferscheidtu, svobodný zednář a věhlasný vulkanolog hrabě Jan Nepomuk Mittrowský, zakladatel paleobotaniky hrabě Kašpar Maria ze Sternbergu, spisovatel hrabě František Antonín z Hartigu, podporovatelé začínajícího Beethovena knížata Karel Alois Lichnowský a Josef František z Lobkowicz či kněžny Marie Eleonora z Liechtensteinu a Marie Kristína z Dietrichsteinu, ženy se zájmem o vědu a neskrývanými politickými ambicemi. Ti všichni patří mezi padesát osvícenských aristokratů, které představuje kniha Tváře osvícenství. Kromě medailonů těchto osobností, formovaných myšlenkami svobody, lidských práv, vědy, víry v rozum a pokrok, se v knize můžete seznámit s obsáhlou studií předního českého historika Ivo Cermana, shrnující nejvýznamnější fenomény, provázející vztah mezi aristokracií z českých zemí a osvícenstvím. Publikaci vydal Národní památkový ústav u příležitosti Roku osvícenské šlechty 2021.