Mezinárodní konference Management statků světového dědictví – rizikové faktory. Sborník příspěvků

Podrobné informace

Kategorie:

Vzdělávání

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

165

ISBN:

978-80-7480-057-3

0 Kč

PDF 23,92 MB

Stáhnout

Ve dnech 19. – 20. listopadu 2015 uspořádal Národní památkový ústav v Národním technickém muzeu v Praze mezinárodní odbornou konferenci s názvem Management statků světového dědictví: rizikové faktory. Tato konference navázala na obdobnou tematickou konferenci „Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice“, která se uskutečnila v Praze v dubnu 2012.  Akce byla koncipována rovněž jako národní příspěvek k 70. výročí založení UNESCO s cílem připomenout širokou působnost této organizace při ochraně světového dědictví. Záštitu konferenci poskytla Česká komise pro UNESCO, partnery se kromě MK ČR staly Národní komitét ICOMOS a Národní technické muzeum. Příspěvky přednesené v rámci tohoto odborného setkání byly zaměřeny na zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví v konfrontaci se zkušenostmi s řešením rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu památek UNESCO. Cílem bylo položit základy k budoucí diskuzi k výsledkům monitoringu, na jejichž základě dojde ke zpracování národních doporučení k Akčnímu plánu v roce 2016. Konference byla realizována za přispění dotačního programu Ministerstva kultury České republiky Podpora pro památky UNESCO.