Hrady, zámky, quo vadis? Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností

Podrobné informace

Kategorie:

Vzdělávání

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

60

ISBN:

978-80-87104-51-4

catalog Tištěná verze

0 Kč

Rozebráno

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 2,09 MB

Stáhnout
Práce NPÚ, svazek 2
Sborník z konference konané 12. – 13. listopadu 2009 na státním hradu a zámku Jindřichův Hradec.
Obsah:
 • Program konference, s. 6
 • Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ:
 • Úvodní slovo, s. 9
 • Mgr. Petr Fedor, předseda sdružení:
 • Zdravice občanského sdružení Památky 2000, s. 12
 • Mgr. Milan Svoboda, náměstek generální ředitelky pro objekty ve správě NPÚ:
 • Priority rozvoje památkových objektů v rámci NPÚ, s. 13
 • Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., a tým Arts, management VŠE:
 • Postavení památkových objektů v památkové péči a jejich ekonomický význam, s. 16
 • Ing. arch. Věra Kučová, odborná náměstkyně generální ředitelky NPÚ
 • Nezbytnost součinnosti správ památkových objektů s odbornými garanty obnovy těchto památek v rámci pracovišť NPÚ, s. 23
 • PhDr. Pavel Slavko, kastelán státního zámku Český Krumlov:
 • Provoz památkového objektu v celé jeho šíři, s. 26
 • Jana Germenis-Hildprandt, prezidentka Asociace majitelů hradů a zámků:
 • Spolupráce a společná prezentace všech zpřístupněných památek v České republice, s. 31
 • Ing. Šárka Tittelbachová, Vysoká škola obchodní, o.p.s.:
 • Posílení pozice zpřístupněných hradů a zámků na trhu českého cestovního ruchu – možné cesty rozvoje spolupráce se subjekty cestovního ruchu, s. 32
 • Miroslav Černý, odborný pracovník NPÚ, územního odborného pracoviště střední Čechy:
 • Videodetečkční požární systém v kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn, s. 34
 • Ing. Aleš Krejčů, externí spolupracovník NPÚ:
 • Systemizace v NPÚ a její dopad na památkové objekty, s. 38
 • Ing. Hana Srbková, oddělení interního auditu, ústřední pracoviště NPÚ:
 • Interní audit v NPÚ, s. 40

Závěry devíti sekcí odpoledního jednání konference:

 • Edukativní programy a možnosti čerpání prostředků z evropských fondů k jejich realizaci, s. 42
 • Průvodcovská služba, s. 42
 • Současné trendy při zpřístupňování nových prostor památkových objektů veřejnosti, s. 45
 • Rehabilitace areálů památkových objektů – stavební obnova, restaurování, s. 46
 • Rehabilitace historických parků a zahrad v rámci areálů památkových objektů, s. 48
 • Prezentace památkových objektů veřejnosti a jejich integrace do cestovního ruchu, s. 50
 • Plánování a produkce komerčních aktivit na památkových objektech a přípustná míra jejich komercionalizace, s. 50
 • Důležitost požární prevence pro památkový objekt, s. 56
 • Systém kvality služeb poskytovaných na památkových objektech a zpětná vazba jejich návštěvníků, s. 56